Thông tin liên lạc

Hỗ trợ khách hàng

08:00-17:30 mỗi ngày, trừ chủ nhật và ngày lễ

1800577776

service@oppomobile.vn

Truyền thông báo chí

08:00-17:30 mỗi ngày, trừ chủ nhật và ngày lễ

(84-8)39202555 - 106

pr@oppomobile.vn

Brand & Marketing

08:00-17:30 mỗi ngày, trừ chủ nhật và ngày lễ

(84-8)39202555 - 109

marketing@oppomobile.vn