Việc làm tại OPPO
Hơn cả một cơ hội.

Tiếp cận toàn cầu

OPPO là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và điện tử toàn cầu tạo được ảnh hưởng thực sự ở trên 20 quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Úc và rất nhiều quốc gia khác ở Châu Âu, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông và Châu Phi.

Không có rào cản về mặt văn hóa và ngôn ngữ nào có thể xen vào giữa chúng tôi và khách hàng của mình. Bạn sẽ thấy mọi người từ khắp nơi trên thế giới làm việc tại OPPO.

Tạo ảnh hưởng

Làm việc tại OPPO, thử thách không bao giờ chấm dứt.

Chúng tôi giảm thiểu và ngăn chặn mọi hành động quan liêu ở mức tối đa có thể. Chúng tôi không có quy tắc về ăn mặc hay các bắt buộc khi làm việc. Thay vào đó bạn được đánh giá bằng kết quả thực sự của công việc bạn tạo ra.

Nếu bạn là người thông minh, khát khao tìm tòi và thành thạo trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn thì chúng ta nên nói chuyện.

Tham gia ngay