Trung Tâm CSKH

 1. Hỗ trợ Dịch vụ

  Hỗ trợ các dịch vụ tại TT CSKH
  Đề tài thảo luận:
  168
  Bài viết:
  3,385
 2. Phản hồi Dịch vụ

  Phản hồi các thái độ phục vụ của TT CSKH và nhân viên OPPO trên toàn quốc
  Đề tài thảo luận:
  40
  Bài viết:
  397