Cách chọn vị trí lưu trữ file ghi âm và ghi âm cuộc gọi trên Color OS 1.x - 2.1

* Ứng dụng "Ghi âm" và "ghi âm cuộc gọi" :
- Mặc định file ghi âm và ghi âm cuộc gọi được lưu ở bộ nhớ điện thoại. Thư mục Recordings

- Color OS 1.x - 2.1: Nếu máy có lắp thẻ SD có thể chọn vị trí lưu trữ file ghi âm vào thẻ SD. Tùy chọn này áp dụng cho cả file ghi âm cuộc gọi mặc định của máy.

- Từ ColorOS 3.0 đến ColorOS 6: Mặc định lưu vào bộ nhớ điện thoại. Không cho phép lưu vào thẻ nhớ. => Copy thủ công qua thư mục Ringtones ở thẻ nhớ để lưu lại nếu muốn giảm bớt dung lượng lưu trữ của bộ nhớ. Nhưng khi nghe lại phải vào thư mục Recordings trong trình quản lý tệp/ hoặc Tệp để nghe. (Nếu thẻ nhớ không có sẵn thư mục đó, có thể tạo thư mục mới và đặt tên Recordings trên thẻ nhớ [hay còn gọi là thẻ SD])

- Kiểm tra các bản ghi âm và ghi âm cuộc gọi: Có 2 cách
1. Trong ứng dụng Ghi âm
2. Trong trình quản lý tệp

Xem hướng dẫn bên dưới:

+ ColorOS 1.x - 2.0 : vào Ghi âm > bấm Menu 3 chấm > Cài đặt > Vị trí lưu trữ > Thẻ SD

Screenshot_2010-01-01-07-00-48-37.

+ ColorOS 2.1 : vào Ghi âm > bấm Menu 3 chấm > Cài đặt > Lưu vào thẻ nhớ ngoài trước: Bật

Screenshot_2016-07-23-16-23-40-73.

Kiểm tra các bản ghi âm trong ứng dụng Ghi âm

Record.

Vị trí lưu trữ file ghi âm và ghi âm cuộc gọi trong trình quản lý tệp ở bộ nhớ máy.

record-F1s.
Category:
Cài đặt chung
Published:
25/7/16
Page Views:
5821
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.