Cách chọn vị trí lưu trữ mặc định khi dùng ứng dụng "Ghi âm" của máy

Ứng dụng Ghi âm :

- Mặc định file ghi âm và ghi âm cuộc gọi được lưu ở bộ nhớ điện thoại.

- Trường hợp trên máy nếu có lắp thẻ SD có thể chọn vị trí lưu trữ file ghi âm này vào thẻ SD ( Chỉ áp dụng cho Color OS 1.x - 2.1 )

* Lưu ý:
  • Tùy chọn lưu file ghi âm chỉ xuất hiện khi máy có lắp thẻ SD ( Chỉ áp dụng cho Color OS 1.x - 2.1 ).
  • Tùy chọn này áp dụng cho cả file ghi âm cuộc gọi mặc định của máy.

Xem hướng dẫn bên dưới:

+ Color OS 1.x - 2.0 : vào Ghi âm > bấm Menu 3 chấm > Cài đặt > Vị trí lưu trữ > Thẻ SD

Screenshot_2010-01-01-07-00-48-37.

+ Color OS 2.1 : vào Ghi âm > bấm Menu 3 chấm > Cài đặt > Lưu vào thẻ nhớ ngoài trước: Bật

Screenshot_2016-07-23-16-23-40-73.

+ Color OS 3.0 - 3.1 & 3.2 : Mặc định lưu vào bộ nhớ điện thoại. Không có tùy chỉnh.
Category:
Cài đặt chung
Published:
25/7/16
Page Views:
3444
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.