Cách đổi font / phông chữ - Kích thước font chữ trên các dòng ColorOS

A- Color OS 1.x - 2.0 và 2.1
- Từ màn hình chính điện thoại > vào "Cài đặt" > "Hiển thị" > Có 2 danh mục :
  1. Font Trực tuyến: Là những "Font" trên Google Play
  2. Font mặc định: Là những "Font" có sẵn trong máy
=> Bấm vào "Font mặc định" -> Hiện ra danh sách -> Bấm vào "Font" muốn đổi > Bấm "Áp dụng" để cài đặt "Font" đã chọn.

Font.

--------oOo--------
B- ColorOS 3.x trở lên
1/ Cách 1 áp dụng F1 Plus - F1s - A39 - A37 - F3 Plus

- Vào Cài đặt > Màn hình và độ sáng > Font > Font trực tuyến > bấm tìm CHPlay để tải font > chạm vào font đó > Áp dụng

Font1.
- Để quay về font mặc định: Vào Cài đặt > Màn hình và độ sáng > chạm vào Font mặc định để áp dụng

Screenshot_2019-10-02-11-54-01-99.

- Trường hợp bạn muốn Xóa các font đã tải về, bấm Chỉnh sửa (1) > tick chọn > bấm Xóa hoặc Hủy nếu muốn về màn hình trước đó


Screenshot_2016-05-13-17-02-37-06.

2/ Cách 2 áp dụng từ ColorOS 3.0 trở lên đến ColorOS 6 (TRỪ F1 Plus): Sử dụng Theme Store.

- Bước 1: Cập nhật Theme Store lên phiên bản mới nhất.

=> Cách kiểm tra: Từ màn hình chính > bấm vào Theme > Tôi > biểu tượng cài đặt > cập nhật > bấm cập nhật nếu thấy có thông báo cập nhật.

font.

- Bước 2: Cách tải và áp dụng phông chữ

=> Bấm vào Theme Store > Phông > danh sách phông chữ miễn phí hoặc tính phí có sẵn sẽ xuất hiện > bấm Tải > sau đó bấm Áp dụng

+ Với các font chữ tính phí, để mua phông chữ, tham khảo bài viết sau: LINK
font1.

- Cách quay về phông chữ mặc định: Bấm vào Theme Store > Tôi > Tài nguyên của tôi > Phông > Phông hệ thống > bấm Áp dụng

font2.

- Thay đổi kích thước phông chữ:

FontSize.
By @ServiceClub3
ngocthang254 thích bài này.
Category:
Dịch vụ đám mây của OPPO
Published:
18/4/14
Page Views:
9331
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.