Cách gỡ cài đặt ứng dụng bên thứ 3 (tải về) ra khỏi máy

Gỡ cài đặt ứng dụng bên thứ 3 (tải về) ra khỏi máy giúp 'BỘ NHỚ HỆ THỐNG' tăng dung lượng trống. Bộ nhớ hệ thống dư nhiều dung lượng trống thì máy chạy nhanh, mượt.

Có 2 cách :

1. Cách xóa trực tiếp ở ngoài màn hình home:
- Bạn nhấn giữ vào icon của chương trình, máy sẽ rung lên và icon sẽ xuất hiện dấu x và lắc qua lắc lại. Bạn nhấn vào dấu x -> chọn Xóa -> OK.

[​IMG]


[​IMG]


2. Cách xóa trong Cài đặt - Quản lý ứng dụng - Tải về -> Nhấn vào chương trình cần xóa -> Chọn Xóa -> Gỡ cài đặt -> OK


Xem hình hướng dẫn bên dưới[​IMG]


[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Category:
Cài đặt chung
Published:
15/1/14
Page Views:
8168
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.