Cách khôi phục ứng dụng hệ thống bị gỡ trên ColorOS 11

Trên ColorOS 11 (hay Android 11) => Khi gỡ cài đặt không gian trò chơi hay ứng dụng mặc định của hệ thống (không bao gồm app thứ 3 cài sẵn như Facebook, Lazada , nói chung là những ứng dụng có thể gỡ cài đặt và cài đặt lại dễ dàng từ CHPlay)

=> Cách sau khôi phục lại: Vào cài đặt > quản lý ứng dụng > khôi phục ứng dụng hệ thống bị gỡ > kiểm tra thử xem có khôi phục được không

KhôiphucDefaultApp.
Category:
ColorOS 11
Published:
11/2/21
Page Views:
295
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.