Cách sử dụng tính năng " Hạn chế thao tác cảm ứng nhầm "

Tại sao tính năng " Hạn chế thao tác cảm ứng nhầm " ( tiếng Anh là " Prevent Misoperation Mode " ) không hoạt động trên ColorOS 3.0.

* Mô tả:
Trên ColorOS 3.0 khi người dùng kích hoạt ( Bật ) tính năng " Hạn chế thao tác cảm ứng nhầm " , nhưng nó lại không hiển thị khi phần trên của màn hình bị che sau dù đã bật màn hình ?

=> Tính năng " Hạn chế thao tác cảm ứng nhầm " có tác dụng tránh các thao tác cảm ứng không chủ đích khi người dùng vô tình bật màn hình ( Ví dụ như bạn để máy trong túi quần và vô tình chạm sáng màn hình )

- Để tính năng này hoạt động chính xác hơn trên ColorOS 3.0 , nó đã được tối ưu hóa. Tức là tính năng " Hạn chế thao tác cảm ứng nhầm " chỉ có thể được kích hoạt sau khi màn hình được bật, và thực hiện các hoạt động như chạm và những thao tác khác

* Cách kích hoạt " Hạn chế thao tác cảm ứng nhầm ":

1. Cách 1: Vào Cài đặt > Cử chỉ & Chuyển động > Hạn chế thao tác cảm ứng nhầm: Bật

Screenshot_2016-08-09-11-05-52-31.

2. Cách 2:
  • ColorOS 3.0: Che cảm biến tiệm cận ( không di chuyển bàn tay của bạn ) sau khi màn hình tắt . Sau đó bật sáng màn hình bằng cách nhấn phím nguồn , và sử dụng ngón tay khác để vận hành điện thoại , tại thời điểm này " Hạn chế thao tác cảm ứng nhầm " sẽ được kích hoạt.
  • Các bản ColorOS khác: Che cảm biến tiệm cận sau khi mở sáng màn hình trong giao diện màn hình khóa, " Hạn chế thao tác cảm ứng nhầm " sẽ được kích hoạt .
Screenshot_2016-08-09-11-46-12-05.

* Cách thoát khỏi màn hình " Hạn chế thao tác cảm ứng nhầm " khi đã kích hoạt:
  • ColorOS 3.0 - 3.1 & 3.2 : Không che vị trí phía trên của màn hình hoặc chạm và giữ phím tăng âm lượng để thoát.
  • Các bản ColorOS khác: Bấm giữ cùng lúc 2 phím : phím Trở lại ( Back ) và phím tăng âm lượng để thoát.
By ServiceClub3
Category:
Cài đặt chung
Published:
9/8/16
Page Views:
5418
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.