Cách tải và cài đặt theme từ "Cửa hàng chủ đề" trên máy Color OS 1.x - 2.1

Toàn tập cách tải theme từ cửa hàng chủ đề và cài đặt theme trên máy OPPO Color OS 1.x - 2.1

1 - Tải theme : Có 2 cách
a. Tải trực tiếp từ "Cửa hàng chủ đề trên máy" OPPO ( xem hình hướng dẫn )
- Bấm vào theme bất kỳ để tải về > bấm "Áp dụng" trực tiếp sau khi tải về.
* Lưu ý: Theme nào tính phí thì phải mua hoặc có cho phép dùng thử (lưu ý sau đó vẫn yêu cầu tải), tùy theme.


Download-ThemeStore-4r.
(Hình A.1)
b. Từ các bài viết chia sẻ theme ở diễn đàn hoặc internet
- Nếu không phải từ diễn đàn http://www.oppomobile.vn/ nên đọc kỹ các phản hồi và giới thiệu nếu tải từ các nguồn khác )
- Có thể tải trực tiếp từ trình duyệt điện thoại (file tải về sẽ nằm ở thư mục Downloads ở bộ nhớ điện thoại) hoặc tải về máy tính rồi chép vào điện thoại

CopyStoragePC.
(Hình A.2)
* Lưu ý:
- Chủ đề tải về có đuôi .theme , chủ đề cần chép vào thư mục "Themes" trên bộ nhớ máy.
- Nếu tải về là file .zip hoặc .rar => Vui lòng giải nén để thấy file .theme


Screenshot_2017-03-10-17-19-07-31.
(Hình A.3)
2- Hướng dẫn cài đặt : Có 2 cách để cài đặt
a. Cài đặt từ Cửa hàng chủ đề
- Vào Cửa hàng chủ đề > bấm vào nội dung Cục bộ ( dấu mũi tên ) > bấm theme muốn sử dụng > bấm "Áp dụng"


ThemeStorage-4r.
(Hình A.4)
b. Cài đặt từ Trình quản lý tệp
- Vào "Trình quản lý tệp" trên màn hình chính của máy OPPO > bấm vào thư mục "Themes" > bấm vào theme muốn sử dụng > bấm "Áp dụng"

ThemeIntall-FileManager-4r.
(Hình A.5)

3- Cách quay về "chủ đề mặc định"

- Vào Cửa hàng chủ đề > bấm vào nội dung Cục bộ ( dấu mũi tên ) > tab "Chủ đề" > bấm Chủ đề mặc định > bấm "Áp dụng"

ThemeStorageDefault-4r.
(Hình A.6)

4- Cách xóa theme đã tải ở Cửa hàng chủ đề

- Vào Cửa hàng chủ đề > bấm vào nội dung Cục bộ ( dấu mũi tên ) > tab "Chủ đề" > bấm vào chủ đề muốn xóa > bấm "biểu tượng thùng rác"

ThemeDelete-4r.
(Hình A.7)Chúc các bạn có thêm nhiều trải nghiệm hay với máy OPPO !!!


By @ServiceClub3
OPPO Call Center Vietnam
Category:
Dịch vụ đám mây của OPPO
Published:
17/3/17
Page Views:
3671
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.