Cách tải và cài đặt theme từ "Cửa hàng chủ đề" trên máy OPPO ( Color OS )

Toàn tập cách tải theme từ cửa hàng chủ đề và cài đặt theme trên máy OPPO ( Color OS )

A- Tải theme : Có 2 cách tải cơ bản

1. Tải trực tiếp từ "Cửa hàng chủ đề trên máy" OPPO ( xem hình hướng dẫn )

- Bấm vào theme bất kỳ để tải về > bấm "Áp dụng" trực tiếp sau khi tải về.

*** Lưu ý: Theme nào tính phí thì phải mua hoặc có cho phép dùng thử , tùy theme )


Download-ThemeStore-4r.
2. Từ các bài viết chia sẻ theme ở diễn đàn hoặc internet ( nếu không phải từ diễn đànhttp://www.oppomobile.vn/ nên đọc kỹ các phản hồi và giới thiệu nếu tải từ các nguồn khác )

- Có thể tải trực tiếp từ trình duyệt điện thoại ( file tải về sẽ nằm ở thư mục Downloads ở bộ nhớ điện thoại ) hoặc tải về máy tính rồi chép vào điện thoại

CopyStoragePC.
* Lưu ý:

- Chủ đề tải về có đuôi .theme , chủ đề cần chép vào thư mục "Themes" trên bộ nhớ máy.

- Nếu tải về là file .zip hoặc .rar => Vui lòng giải nén để thấy file .theme


Screenshot_2017-03-10-17-19-07-31.


B- Hướng dẫn cài đặt : Có 2 cách để cài đặt

1. Cài đặt từ Cửa hàng chủ đề
- Vào Cửa hàng chủ đề > bấm vào nội dung Cục bộ ( dấu mũi tên ) > bấm theme muốn sử dụng > bấm "Áp dụng"


ThemeStorage-4r.

2. Cài đặt từ Trình quản lý tệp

- Vào "Trình quản lý tệp" trên màn hình chính của máy OPPO > bấm vào thư mục "Themes" > bấm vào theme muốn sử dụng > bấm "Áp dụng"

ThemeIntall-FileManager-4r.


C- Cách quay về "chủ đề mặc định"

- Vào Cửa hàng chủ đề > bấm vào nội dung Cục bộ ( dấu mũi tên ) > tab "Chủ đề" > bấm Chủ đề mặc định > bấm "Áp dụng"

ThemeStorageDefault-4r.


D- Cách xóa theme đã tải ở Cửa hàng chủ đề

- Vào Cửa hàng chủ đề > bấm vào nội dung Cục bộ ( dấu mũi tên ) > tab "Chủ đề" > bấm vào chủ đề muốn xóa > bấm "biểu tượng thùng rác"


ThemeDelete-4r.


Chúc các bạn có thêm nhiều trải nghiệm hay với máy OPPO !!!


By @ServiceClub3
Category:
Cài đặt chung
Published:
17/3/17
Page Views:
852
FAQ Manager ©2017 Iversia from RPGfix.