Cách tải và cài đặt theme từ "Cửa hàng chủ đề" trên máy OPPO

Toàn tập cách tải theme từ cửa hàng chủ đề và cài đặt theme trên máy OPPO ( Color OS )

A- Tải theme : Có 2 cách tải cơ bản

1. Tải trực tiếp từ "Cửa hàng chủ đề trên máy" OPPO ( xem hình hướng dẫn )

- Bấm vào theme bất kỳ để tải về > bấm "Áp dụng" trực tiếp sau khi tải về.

*** Lưu ý: Theme nào tính phí thì phải mua hoặc có cho phép dùng thử , tùy theme )


Download-ThemeStore-4r.
2. Từ các bài viết chia sẻ theme ở diễn đàn hoặc internet ( nếu không phải từ diễn đàn http://www.oppomobile.vn/ nên đọc kỹ các phản hồi và giới thiệu nếu tải từ các nguồn khác )

- Có thể tải trực tiếp từ trình duyệt điện thoại ( file tải về sẽ nằm ở thư mục Downloads ở bộ nhớ điện thoại ) hoặc tải về máy tính rồi chép vào điện thoại

CopyStoragePC.
* Lưu ý:

- Chủ đề tải về có đuôi .theme , chủ đề cần chép vào thư mục "Themes" trên bộ nhớ máy.

- Nếu tải về là file .zip hoặc .rar => Vui lòng giải nén để thấy file .theme


Screenshot_2017-03-10-17-19-07-31.


B- Hướng dẫn cài đặt : Có 2 cách để cài đặt

1. Cài đặt từ Cửa hàng chủ đề
- Vào Cửa hàng chủ đề > bấm vào nội dung Cục bộ ( dấu mũi tên ) > bấm theme muốn sử dụng > bấm "Áp dụng"


ThemeStorage-4r.

2. Cài đặt từ Trình quản lý tệp

- Vào "Trình quản lý tệp" trên màn hình chính của máy OPPO > bấm vào thư mục "Themes" > bấm vào theme muốn sử dụng > bấm "Áp dụng"

ThemeIntall-FileManager-4r.


C- Cách quay về "chủ đề mặc định"

- Vào Cửa hàng chủ đề > bấm vào nội dung Cục bộ ( dấu mũi tên ) > tab "Chủ đề" > bấm Chủ đề mặc định > bấm "Áp dụng"

ThemeStorageDefault-4r.


D- Cách xóa theme đã tải ở Cửa hàng chủ đề

- Vào Cửa hàng chủ đề > bấm vào nội dung Cục bộ ( dấu mũi tên ) > tab "Chủ đề" > bấm vào chủ đề muốn xóa > bấm "biểu tượng thùng rác"


ThemeDelete-4r.


Chúc các bạn có thêm nhiều trải nghiệm hay với máy OPPO !!!


By @ServiceClub3
Category:
Cài đặt chung
Published:
17/3/17
Page Views:
2525
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.