Cách tắt dữ liệu thoại cho chuyển văn bàn thành giọng nói

Trên thanh trạng thái xuất hiện thanh tải xuống nhiều ngôn ngữ và kèm thông báo " Dữ liệu thoại cho chuyển văn bàn thành giọng nói " như sau :[​IMG]==> Đây là 1 tính năng của chế độ Talkback ( chế độ dành cho người khiếm thị )


Hướng xử lý :

Bước 1 :

A.
Vào Cài đặt - Khác ( nằm dưới cùng - rom Color ) - Đầu ra của chuyển văn bản thành giọng nói - Nhấp vào biểu tượng răng cưa Bộ chuyển văn bản thành giọng nói - Cài đặt dữ liệu thoại - Bấm vào dấu X bên phải ngôn ngữ đang tải xuống.

B.
Sau khi hướng dẫn tắt phần tải ngôn ngữ xuống, ngay phần gói ngôn ngữ => hướng dẫn KH tắt luôn tính năng tự động cập nhật giọng nói để sau này nó không tải ngôn ngữ về nữa. ( Xem hình 5 )

Bước 2 :
Nếu đã hướng dẫn bước 1 mà trên thanh trạng thái vẫn chưa mất thông báo tải xuống -> Lướt thanh trạng thái xuống chọn " Xóa tất cả". Sau đó bấm tắt nguồn khởi động lại.

Bước 3 :
Nếu khởi động lại thông báo đó vẫn không tắt , vào Cài đặt - Ứng dụng - Tất cả - Tìm đến Nội dung tải xuống/ Trình tải xuống và Chuyển văn bản thành giọng nói : Bấm xóa dữ liệu - OK.
[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Tắt tự động cập nhật giọng nói

[​IMG]
Video Hướng dẫn thao tác chi tiết
Cám ơn các bạn đã theo dõi !!!
By Service Club
Category:
Cài đặt chung
Published:
11/4/15
Page Views:
23331
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.