Cách tắt tự động cập nhật gói ngôn ngữ của Google ( Nhận dạng giọng nói ngoại tuyến )

Nếu gặp tình trạng Google tìm kiếm thường xuyên tự động cập nhật gói ngôn ngữ ( Xem hình )

[​IMG]Cách khắc phục như sau :


- Bước 1 : Bấm giữ phím Home để vào trang giao diện Google tìm kiếm.

- Bước 2 : Bấm vào biểu tượng 3 gạch ngang ngay góc trái / Cài đặt / Giọng nói / Nhận dạng giọng nói ngoại tuyến /Tất cả : Nhấp vào ngôn ngử đang tải xuống => Dừng tải xuống.

- Bước 3 : Chọn tiếp Tự động cập nhật / Chọn “Không tự động cập nhật ngôn ngữ”.

- Bước 4 : Nếu đã thao tác các bước trên vẫn ko tắt được thông báo tải ngôn ngữ ngoại tuyến => Tắt máy khởi động lại.
0.


[​IMG]


[​IMG][​IMG]


[​IMG]
Cám ơn các bạn đã xem :)

By Service Club
Category:
Cài đặt chung
Published:
12/7/16
Page Views:
4108
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.