Cách tắt thông báo "Đã phát hiện lớp phủ màn hình" xuất hiện trên các máy chạy Android 6.0

Hiện tại trên các dòng máy sử dụng Android 6.0 nói chung, hay xuất hiện thông báo "Đã phát hiện lớp phủ màn hình".

2017-05-08 13.39.26.

Lớp phủ màn hình là một bản thông báo hiển thị khi bạn truy cập vào ứng dụng. Và đa số các thiết bị chạy Android 6.0 đều gặp phải yêu cầu này khi cấp quyền cho một ứng dụng mới trong khi có một ứng dụng đang được pop -up . Vì vậy, hãy tắt theo cách sau:

CÁCH KHẮC PHỤC:

Cách 1: Phần lớn dành cho ứng dụng đang chiếm quyền có thể pop-up trên màn hình

- Tắt các thông báo đang được pop - up trên màn hình chính đi. Ví dụ: Kéo bỏ pop - up chat của Messenger đi,..... Sau đó nhấn nút quay lại trở về màn hình chính và chọn lại vào ứng dụng. Chọn lại cho phép


12.


Cách 2: Tắt quản lý cửa sổ thả nổi của các ứng dụng: [ Tùy bản Color trên máy -> chọn cách tương ứng bên dưới ]

Kiểm tra phiên bản ColorOS: Cài đặt - giới thiệu điện thoại - Phiên bản ColorOS

- Khi có thông báo xuất hiện, nhấn vào mở cài đặt sẽ chuyển đến quản lý cửa lý cửa sổ thả nổi hoặc thoát về màn hình chính vào Quản lý cửa sổ thả nổi tắt các ứng dụng đang được bật lên trong quản lý cửa sổ thả nổi.
- Sau đó quay lại ứng dụng và cấp quyền cho ứng dụng cần sử dụng.

* Đường dẫn:
- Color 3.0 : Trung Tâm bảo mật - Quyền bảo mật - Quản lý cửa sổ thả nổi -> Tắt đi
- Color 3.1 - 3.2 : Trình quản lý điện thoại - Quyền bảo mật - Cửa sổ nổi -> Tắt đi
- Color 3.2 : Trình quản lý điện thoại - Quyền bảo mật - Quản lý cửa sổ thả nổi -> Tắt đi

Lưu ý: Sau khi đã cấp quyền thành công nên bật lại các ứng dụng cần thiết, cần nhận thông báo trong quản lý cửa sổ thả nổi ( vd : messenger ...) để không bị nhỡ bất kì thông báo nào.

cửa sổ thả nổi trên F3.

1122.

---- Chúc các bạn thành công ----
Category:
Khắc phục sự cố
Published:
8/5/17
Page Views:
6171
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.