Cách xử lý tình trạng bàn phím tự nhiên xuất hiện hai vạch màu xanh như khi chọn sao chép văn bản

Trong lúc soạn thảo văn bản, thực hiện nhấn - giữ vào nội dung văn bản để gọi lên tác vụ sao chép - cắt - dán (copy/ cut/ paste ), tuy nhiên đôi lúc lại xảy ra tình trạng bàn phím tự nhiên xuất hiện hai vạch màu xanh như khi chọn sao chép văn bản, khi chạm vào nó thường cắt văn bản đang nhập, không thể thoát được tùy chọn hiển thị này, đôi lúc còn che đi các ký tự khác trên bàn phím ảo => Không thể tiếp tục soạn thảo (xem hình minh họa)

1.

4.

* Nguyên nhân: Máy ghi nhớ tác vụ sao chép văn bản trong các trường hợp sau:

1. Người dùng chơi game online - game nặng, trong lúc chơi thực hiện tác vụ copy đoạn chat trong game,...

2. Người dùng đã thực hiện tác vụ copy với các ứng dụng trước đó (ví dụ như duyệt web, ...)

=> Hướng xử lý:

B1: Xóa dữ liệu bàn phím tin nhắn hiện tại. ( Cài đặt - Ứng dụng/ Trình quản lý ứng dụng - Bàn phím tin nhắn đang dùng - Xóa dữ liệu )

B2 : B1 NOK : Tắt máy & Khởi động lại ( Restar máy )

B3 : B2 NOK => Khôi phục cài đặt gốc.Category:
Khắc phục sự cố
Published:
16/3/16
Page Views:
2943
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.