Cách xử lý tình trạng "Báo thức không hoạt động" trên Color 2.1

Cách xử lý tình trạng "Báo thức không hoạt động" trên Color 2.1 - Áp dụng cho các máy chạy Color 2.1

=> Hướng xử lý: 2 cách ( Ưu tiên làm cách 1 trước nếu NOK hướng đến cách 2 )

* Lưu ý: phải thực hiện đúng và đủ từng bước trong mỗi cách mới khắc phục được tình trạng này


- Cách 1 :
  • Bước 1. Kết nối mạng, và sau đó khởi động lại điện thoại [Mục đích là để xác nhận các máy chủ]
  • Bước 2. Khởi động lại điện thoại, kết nối với các mạng một phút [nhằm kết nối các máy chủ trực tuyến các bản sửa lỗi tự động cập nhật]
  • Bước 3. Đợi sau 1 phút và sau đó khởi động lại điện thoại sẽ trở lại bình thường.

- Cách 2 :
  • Bước 1 : Cài đặt - quản lý ứng dụng / ứng dụng ( tùy rom ) -- tất cả -- cài đặt bảo mật - xóa dữ liệu
  • Bước 2 : Tắt nguồn khởi động

- Cách 3 : Cách 1 + Cách 2 : NOK => Vui lòng mang máy lên TTCSKH.
Category:
Khắc phục sự cố
Published:
26/4/16
Page Views:
2758
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.