Cách xử lý tình trạng máy không nhận thẻ nhớ

Tình trạng:

Bước 1 : Kiểm tra thẻ:
1. Kiểm tra việc lắp đặt thẻ nhớ đã đúng chuẩn hay chưa. Giải thích việc kết nối với thẻ nhớ không chặt thì sẽ không nhận được thẻ nhớ.
2. Lắp thẻ nhớ sang 1 máy khác kiểm tra.

+ Nếu lắp sang máy khác vẫn ko nhận => lỗi thẻ nhớ => copy hết dữ liệu ra máy tính, sau đó chọn Properties - Format - Format FAT32. ( Nếu ko có máy tính kế bên có thể format thẻ nhớ ngay trên điện thoại ( Cài đặt - dung lượng / pin & bộ nhớ ( Color 2.1) - thẻ nhớ - định dạng USB lưu trữ. )

+ Nếu lắp sang máy khác nhận => Thẻ nhớ này kén với máy OPPO => Đến với Bước 2


Bước 2 : Kiểm tra máy:

_ Tìm 1 thẻ nhớ khác thay thế xem máy có nhận thẻ nhớ không ? => Nếu thẻ nhớ khác vẫn không nhận => Đem máy lên TTBH để kỹ thuật kiểm tra & khắc phục
Category:
Khắc phục sự cố
Published:
12/8/15
Page Views:
6805
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.