Đổi Font chữ trên các bản Color OS

Color OS 1.x - 2.0 và 2.1

- Vào "Cài đặt" > "Hiển thị" > Có 2 danh mục :
  1. Font Trực tuyến: Là những "Font" trên Google Play
  2. Font mặc định: Là những "Font" có sẵn trong máy
=> Bấm vào "Font mặc định" -> Hiện ra danh sách -> Bấm vào "Font" muốn đổi > Bấm "Áp dụng" để cài đặt "Font" đã chọn.


Font.

--------oOo--------

ColorOS 3.0

Trên Color OS 3.0 chỉ có 1 font chữ mặc định bạn có thể tải về từ trang font trực tuyến. Vào Cài đặt > Màn hình và độ sáng > Font


Font1.


- F1 Plus - F1s - A39 - A37 - F3 Plus : Chọn Font muốn dùng hoặc bấm Tải xuống thêm để truy cập danh sách font trực tuyến > chọn font tải xuống > chạm vào font đó để áp dụng.


- Trường hợp bạn muốn Xóa các font đã tải về, bấm Chỉnh sửa (1) > tick chọn > bấm Xóa hoặc Hủy nếu muốn về màn hình trước đó

Screenshot_2016-05-13-17-02-37-06.

- F3 - Color 3.1 [A71] - ColorOS 3.2 [F5 Serries] : KHÔNG hỗ trợ cài font từ bên thứ 3, chỉ có thể chỉnh được kích thước font chữ.

- Thay đổi kích thước font chữ:


FontSize.
ngocthang254 thích bài này.
Category:
Tổng hợp ColorOS
Published:
18/4/14
Page Views:
6720
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.