Giới thiệu về "Quyền ứng dụng" trên ColorOS 2.1 & 3.0

Trên Color 2.1 và 3.0 , nhà phát triển cho phép người dùng tùy chỉnh " cho phép/ không cho phép " ứng dụng truy cập vào 1 tính năng nào đó để kiểm soát ứng dụng mà họ cài đặt trên điện thoại, đó chính là " Application permissions " hay còn gọi là " Quyền ứng dụng " . Có tất cả 18 quyền được chia thành 4 danh mục cụ thể liên quan đến: cuộc gọi, SMS, kết nối mạng và các quyền khác. Cụ thể như sau:

- Quyền truy vấn vào cuộc gọi bao gồm: cuộc gọi thoại, đọc danh sách cuộc gọi, thay đổi hoặc xóa lịch sử cuộc gọi, đọc danh bạ, thay đổi hoặc xóa liên hệ trong danh bạ.

- Quyền truy vấn vào tin nhắn SMS bao gồm: lịch sử tin nhắn SMS, lịch sử tin nhắn MMS, gửi tin nhắn SMS, gửi tin nhắn MMS, thay đổi hoặc xóa tin nhắn SMS, chỉnh sửa hoặc xóa tin nhắn MMS.

- Quyền truy vấn vào kết nối mạng bao gồm : mạng dữ liệu, WiFi

- Quyền khác bao gồm : kết nối Bluetooth, truy vấn thông tin địa điểm/ vị trí, sử dụng camera (máy ảnh) , ghi âm hoặc ghi âm cuộc gọi, đọc thông tin của ứng dụng bên thứ 3 ( third-party app ).

=> Cách truy cập vào các quyền này: ở màn hình chính, tìm đến:

Trung tâm bảo mật > Quyền bảo mật > Quản lý quyền ứng dụng: Bật

Screenshot_2016-07-14-14-49-34-91.

*** Riêng F3 đưa "Quyền ứng dụng" vào Cài đặt: Cài đặt > Quyền bảo mật

F3-AppPermission.


- Có 18 quyền truy cập khác nhau, trong đó camera, ghi âm hoặc ghi âm cuộc gọi được tùy chỉnh nhiều nhất bởi người dùng.

  • Ví dụ 1: Bạn dùng Zalo > định chụp bức ảnh gửi cho người bạn của mình nhưng không chụp được nhưng bạn thử mở ứng dụng Camera vẫn có thể chụp bình thường?
  • Ví dụ 2: Bạn dùng Messenger > bạn gọi điện thoại cho 1 người bạn nhưng người đầu dây bên kia không nghe bạn nói gì nhưng bạn thử mở Điện thoại vẫn có thể nghe/gọi bình thường?
=> Vấn đề liên quan đến Quyền ứng dụng. Có 4 cách giải quyết:

1- Cách 1: ( Áp dụng chung cho cả 2 trường hợp ): Trung tâm bảo mật > Quyền bảo mật > Quyền lý quyền ứng dụng: Tắt

2- Cách 2: ( Áp dụng chung cho cả 2 trường hợp ): Trung tâm bảo mật > Quyền bảo mật > Quyền lý quyền ứng dụng > mở từng ứng dụng > Tôi tin tưởng ứng dụng này: Bật

BAT-QuyenUD.


3- Cách 3: ( Xử lý từng trường hợp ): Trung tâm bảo mật > Quyền bảo mật > Quyền lý quyền ứng dụng > Ứng dụng > mở từng ứng dụng:
  • Ví dụ 1: Zalo - Camera: Bật
  • Ví dụ 2: Messenger - Ghi âm hoặc ghi âm cuộc gọi : Bật

4- Cách 4: ( Xử lý từng trường hợp ): Trung tâm bảo mật > Quyền bảo mật > Quyền lý quyền ứng dụng > Quyền > bấm vào từng quyền > tiếp tục bấm vào từng ứng dụng > Cho phép


app-permission.
Category:
Hỗ trợ ColorOS 3.0
Published:
14/7/16
Page Views:
8829
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.