[HD] Vì sao trình âm nhạc mặc định không quét được nhạc down từ Zing Mp3.

Trình Âm nhạc mặc định ko quét được nhạc down từ Zing Mp3.

+ Chỉ bị với các dòng máy Color 1.x , 2.0 và 3.0

+ Color 2.1 : KHÔNG BỊ LỖI NÀY. Hệ thống sẽ tự quét.


+ Giải thích nguyên nhân : Do ứng dụng Zing MP3 chứa file ẩn " NO.MEDIA " làm cho trình âm nhạc mặc định trong máy ko quét được nhạc từ Zing Mp3.=> Cách giải quyết : Di chuyển nhạc từ thư mục ZingMP3 qua thưc mục MusicBạn có thể nghe Offline các bài hát down từ Zing Mp3 bằng ứng dụng Zing Mp3 hoặc muốn nghe nhạc down từ Zing Mp3 bằng trình nghe nhạc mặc định => Di chuyển nhạc từ thư mục ZingMP3 qua thưc mục Music


+ Cách di chuyển :

  • Bước 1: Vào Trình quản lý tệp - Lưu trữ - Điện thoại - Tìm đến thư mục Zing Mp3 - Bấm vào biểu tượng 3 chấm - Chỉnh sửa - chọn bài hát muốn di chuyển - bấm Di chuyển đến Điện thoại hoặc thẻ nhớ ( tùy theo bạn có dùng thêm thẻ nhớ ko )
[​IMG]  • Bước 2 : Chọn thư mục Music - Dán.
[​IMG][​IMG]  • Bước 3: Vào Âm nhạc - bấm vào biểu tượng 3 chấm - Quét bài hát cục bộ - Bắt đầu quét ( máy sẽ tiến hành quét các bài hát mới di chuyển ) - Hoàn tất.


[​IMG][​IMG]
Category:
Ứng dụng
Published:
11/4/16
Page Views:
4012
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.