HeyFun - Chơi game tích điểm

Heyfun là gì?
=> Heyfun là ứng dụng chơi game để tích điểm thưởng của OPPO

- Đăng nhập: Sử dụng tài khoản Facebook đăng nhập.


Heyfun_login.

- Trên Heyfun cũng có 1 số mini game, chơi những game này để tích điểm.


Heyfunlistgame.
- Ngoài ra còn có 1 số các tùy chọn khác để tích điểm mỗi ngày , hoặc mỗi vòng thắng, nó sẽ có xu thưởng

=> Xu và điểm thưởng sau này sẽ dùng cho các dịch vụ của OPPO (Cập nhật sau).


Heyfun.
Heyfun sẽ dần cập nhật trên các máy OPPO và những máy sử dụng ứng dụng bản quyền của OPPO (ví dụ realme) nói chung.

Category:
Dịch vụ đám mây của OPPO
Published:
11/2/21
Page Views:
255
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.