Hướng dẫn cách cài file APK trên máy OPPO

- Bước 1: Kiểm tra phiên bản hệ điều hành của máy

=> Vào Cài đặt > Giới thiệu điện thoại - phiên bản Color OS là :....

- Bước 2 :
Cài ứng dụng = file APK


A- Hướng dẫn trên phiên bản Color 1.x - 2.0 - 2.1


*** Cách 1: Cài trực tiếp bằng cách bấm vào file vừa nhận


Install.


*** Cách 2: Vào Trình quản lý tệp > Chủng loại > bấm vào APK


FileMan-APK.


*** Cách 3: Vào Trình quản lý tệp > Lưu trữ > tìm đến vị trí đang lưu file APK đã tải về hoặc đã nhận qua bluetooth

FileMan-LuuTru.


B- Hướng dẫn trên phiên bản Color 3.0


*** Cách 1: Cài trực tiếp bằng cách bấm vào file vừa nhận

a/ Trường hợp đã BẬT cho phép cài đặt file "Không rõ nguồn gốc"


Tai-Install.


b/ Trường hợp chưa BẬT cho phép cài đặt file "Không rõ nguồn gốc"


image1.

*** Cách 2: Vào Trình quản lý tệp > APK


APK.


*** Cách 3: Vào Trình quản lý tệp > Tất cả các tập tin > tìm đến vị trí đang lưu file APK đã tải về hoặc đã nhận qua bluetooth


APK-Install-File.


------------------------

Tham khảo cách tải & một số vấn đề khi cài file APK


1. Cách tải trực tiếp từ điện thoại


cách tải (1).

2. Tránh máy tự cập nhật lên bản mới gặp lỗi

=> Sau khi cài lại phiên bản FB cũ > Vào ứng dụng CH Play => Tắt tự động cập nhật ứng dụng đi

Hình hướng dẫn:

1.


3/ Cài đặt file APK bị "Chặn"

=> Hướng xử lý : BẬT thiết lập cho phép cài đặt file APK trong cài đặt bảo mật của máy.


+ Trên Color OS 1.x : Vào Cài đặt > tab Chung > Cài đặt bảo mật > Không rõ nguồn gốc : BẬT

1.x-APK.

+ Trên Color OS 2.0 & 2.1 : Vào Cài đặt > tab Chung > An toàn và bảo mật > Không rõ nguồn gốc : BẬT

APK-2.0.

+ Trên Color OS 3.0 : Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > An toàn và bảo mật > Cài đặt ứng dụng không rõ nguồn : BẬT
APK-Setup.


+ Trên Color OS 3.1 (A71) : Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > An toàn và bảo mật > Cài đặt ứng dụng không rõ nguồn : BẬT > Chọn cho phép

3.1.


+ Trên Color OS 3.2 : Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > An toàn và bảo mật > Không rõ nguồn gốc > BẬT > Chọn cho phép

3.2.


+ Riêng A83 (CPH1729) chạy Color OS 3.2 nhưng đường dẫn hơi khác chút : Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Bảo mật và quyền riêng tư > Cài đặt ứng dụng không rõ nguồn : BẬT.

e.

+ Trên ColorOS 5.0:

CDUD_Koronguongoc_F7.

By @ServiceClub3 & ServiceClub
Category:
Cài đặt chung
Published:
31/5/17
Page Views:
7389
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.