Hướng dẫn cách thiết lập lại mật khẩu khi quên mật khẩu màn hình khóa/ mã hóa ứng dụng / an toàn tập tin trên ColorOS

Trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ gặp phải rắc rối với việc vô tình quên mật khẩu mở khóa màn hình [ bằng hình vẽ / số đơn giản hay chuỗi phức tạp ( gồm số và ký tự ) ], vậy làm cách nào để có thể thiết lập lại mật khẩu ?

A- Khi QUÊN MẬT KHẨU MÀN HÌNH KHÓA sẽ làm gì?

=> Có các trường hợp sau:

1/ Rom thường -> Color OS 2.1

* Yêu cầu:

+ Trước đó máy có đăng nhập tài khoản google (gmail) vào phần Tài khoản và đồng bộ trong cài đặt.

+ Mật khẩu mà khách hàng quên thiết lập là MẬT KHẨU HÌNH VẼ

=> Hướng xử lý:

+ TH1: Nếu KH nhớ tài khoản Google: Mở màn hình lên ở giao diện màn hình khóa > bằng cách nhập sai mật khẩu 5 lần > vui lòng chờ 30 giây - sau đó trong màn hình khóa nhập mật khẩu sẽ hiện ra thêm dòng chữ "Đã quên hình" hoặc "Đã quên mật khẩu" > Nhập tài khoản gmail trước đó đã đăng nhập trên điện thoại gồm: địa chỉ gmail và mật khẩu > bấm Đăng nhập > máy sẽ vào lại giao diện thiết lập mật khẩu khóa màn hình

+ TH2: Nếu KH QUÊN tài khoản Google hoặc không xác định được tài khoản của mình là gì: Nhằm mục đích bảo mật thông tin cá nhân và bảo vệ các dữ liệu riêng tư quan trọng của KH và xác định máy chính chủ, A/C vui lòng mang máy cùng hóa đơn mua hàng - sổ bảo hành ( nếu có) cùng giấy tờ tùy thân lên trực tiếp TTCSKH để được hỗ trợ.xóa.


2/ ColorOS 3.0

a/ ColorOS 3.0 nền Android 5.1 (gồm F1s / F1 Plus / A37 / A39)


- Mở màn hình lên ở giao diện màn hình khóa > bằng cách nhập sai mật khẩu 1 lần > sau đó trong màn hình khóa nhập mật khẩu sẽ hiện ra thêm dòng chữ "Đã quên hình" hoặc "Quên mật khẩu" > Nhập tài khoản gmail trước đó đã đăng nhập trên điện thoại gồm: địa chỉ gmail và mật khẩu > bấm OK > máy sẽ vào lại giao diện thiết lập mật khẩu khóa màn hình (xem hình).

Color 3.0

3_0 nhap sai MK (1).

b/ ColorOS 3.0 nền Android 6.0 (gồm F3 / F3 Plus / F3 Lite)

++ Bước 1: Quên mật khẩu và CÓ CÀI ĐẶT VÂN TAY thì sử dụng dấu vân tay để vào bên trong để sử dụng tạm thời.

1. Phải dùng được dấu vân tay để vào được màn hình chính.

2. Từ màn hình chính > “Cài đặt > Dấu vân tay và mật khẩu” > Liên tục nhập sai mật mã hình hoặc số (tùy thiết lập trước đó của bạn) 5 lần.

=> Chờ 30 giây ( Hình minh họa bên dưới )

*** Lưu ý:
1. Giữ màn hình luôn sáng trong khi chờ đếm 30 giây, nếu không phải thao tác lại từ đầu.
2. Từ màn hình khóa nếu nhập sai mật khẩu quá nhiều lần sẽ không được dùng dấu vân tay nữa

F3-ResetPass.


++ Bước 2: Để thiết lập lại cài đặt khác bắt buộc phải có mật khẩu, nếu vẫn không nhớ được mật khẩu.

=> KH vui lòng đem máy lên trung tâm, đem theo sổ bảo hành + hóa đơn (nếu có) + giấy tờ tùy thân ( bắt buộc)


3/ Color OS 3.1 (A71 2017 - A71 2018 & A71K ) & A83 series (Color OS 3.2): BẮT BUỘC PHẢI NHẬP MẬT KHẨU SAU KHI KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY.

- Các dòng máy này không có vân tay, không có liên kết email bảo mật

=> KH vui lòng đem máy lên trung tâm, đem theo sổ bảo hành + hóa đơn (nếu có) + giấy tờ tùy thân ( bắt buộc)


4/ F5 series (Color OS 3.2): BẮT BUỘC PHẢI NHẬP MẬT KHẨU SAU KHI KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY

++ Trường hợp 1: KH quên mật khẩu và KHÔNG thiết lập vân tay

=> Hướng dẫn lên trung tâm, đem theo sổ bảo hành + hóa đơn (nếu có) + giấy tờ tùy thân ( bắt buộc)

++ Trường hợp 2: KH quên mật khẩu và có thiết lập vân tay

=> Thiết lập tương tự F3. Cài đặt -> Dấu vân tay, khuôn mặt và mật khẩu -> Nhập sai mật khẩu 5 lần -> Chờ 30 giây -> Đặt lại mật khẩu.

Lưu ý : Không được khởi động lại máy. Sau khi khởi động lại máy thì bắt buộc phải nhập mật khẩu chứ không dùng vân tay được nữa.


5/ Color 5 cho đến ColorOS 6 : BẮT BUỘC PHẢI NHẬP MẬT KHẨU SAU KHI KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY => KH quên mật khẩu

* Áp dụng: Tùy theo mỗi dòng máy sẽ chia theo các trường hợp để áp dụng. Với điều kiện KH có thiết lập trước khi bị quên mật khẩu.

- F7 Youth, A3s - Find X - A1K (không có vân tay): Dùng cách liên kết email bảo mật

- F7- F9 - A7 - A5s - R17 Pro - Reno - Reno 10x Zoom - F11 series (có vân tay): Có thể dùng 1 trong 2 cách là: liên kết email bảo mật hoặc vân tay

=> Chi tiết như sau:

++ Trường hợp 1: Quên mật khẩu và có liên kết email bảo mật hoặc vân tay.

=> Nhập sai mật khẩu 1 lần sẽ xuất hiện 1 dòng màu đỏ ghi "Quên mật khẩu" (tương tự như Color 5.0) > Chạm vào đó nhập email bảo mật hoặc dùng vân tay (tùy theo dòng máy) để thao tác đặt lại mật khẩu cho màn hình khóa

Screenshot_2019-01-30-16-36-05-91.

(Hình minh họa trên F9)

++ Trường hợp 2: Nếu Quên mật khẩu và KHÔNG liên kết email bảo mật (hoặc không nhớ email) cũng như KHÔNG có cài đặt vân tay

=> Hướng dẫn lên trung tâm, đem theo sổ bảo hành + hóa đơn (nếu có) + giấy tờ tùy thân ( bắt buộc)


B- Khi QUÊN MẬT KHẨU MÃ HÓA ỨNG DỤNG / VÙNG AN TOÀN RIÊNG TƯ (tùy bản ColorOS) sẽ làm gì?

=> Có các trường hợp sau:

1/ Color OS 1.x đến Color OS 2.1

++ Trường hợp 1: Quên mật khẩu AN TOÀN TẬP TIN & nhớ câu trả lời hỏi bảo mật đã thiết lập trước đó => Nhập sai mật khẩu 1 lần, sau đó bấm "QUÊN MẬT KHẨU" > Câu hỏi bảo mật => Trả lời câu hỏi bảo mật (Do KH tự chọn câu hỏi và tự trả lời trước đó. KH phải tự nhớ)

Antoantaptin2.1.

+ Trường hợp 2: Quên mật khẩu AN TOÀN TẬP TIN & KHÔNG NHỚ CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI BẢO MẬT hoặc KHÔNG THIẾT LẬP CÂU HỎI BẢO MẬT

+ Trường hợp 3: Quên mật khẩu MÃ HÓA ỨNG DỤNG

=> Trường hợp 2 & 3: Hướng dẫn KH đem máy lên trung tâm, đem theo sổ bảo hành + hóa đơn (nếu có) + giấy tờ tùy thân ( bắt buộc)2/ Color OS 3.x :

++ Trường hợp 1: Quên mật khẩu MÃ HÓA ỨNG DỤNG nhớ câu trả lời hỏi bảo mật đã thiết lập trước đó => Nhập sai mật khẩu 1 lần, sau đó bấm "QUÊN MẬT KHẨU" > Câu hỏi bảo mật

=> Trả lời câu hỏi bảo mật (Do KH tự chọn câu hỏi và tự trả lời trước đó. KH phải tự nhớ)

1(40).
(Hình minh họa trên Color 3.2)

++ Trường hợp 2: Quên mật khẩu mã hóa ứng dụng, KHÔNG nhớ câu trả lời hỏi bảo mật trước đó

++ Trường hợp 3: Quên mật khẩu vùng an toàn riêng tư

=> Trường hợp 2 & 3: Hướng dẫn KH đem máy lên trung tâm, đem theo sổ bảo hành + hóa đơn (nếu có) + giấy tờ tùy thân ( bắt buộc)

3/ Color OS 5 & ColorOS 6 : Mật khẩu riêng tư, áp dụng với An toàn tập tin & Mã hóa ứng dụng.

* Áp dụng:
- Tùy theo mỗi dòng máy sẽ chia theo các trường hợp để áp dụng.
- Điều kiện KH có thiết lập trước khi bị quên mật khẩu.


7.


++ Trường hợp 1: Quên mật khẩu riêng tư (gồm: mã hóa ứng dụng & vùng an toàn riêng tư, CÓ thiết lập 1 trong 3 cài đặt trước đó => Nhập sai mật khẩu 1 lần, sau đó bấm "QUÊN MẬT KHẨU" :

  • Câu hỏi bảo mật => Trả lời câu hỏi bảo mật, đây là do KH tự chọn câu hỏi và tự trả lời. KH phải tự nhớ.
  • Liên kết email bảo mật => Nhập email bảo mật rồi ;làm theo hướng dẫn trên màn hình để lấy lại mật khẩu
  • Liên kết OPPO ID => Đăng nhập lại vào tài khoản OPPO ID xong thì máy sẽ xuất hiện màn hình để đặt lại mật khẩu "Khu vực riêng tư" (gồm: mã hóa ứng dụng & vùng an toàn riêng tư)
3.

(Hình minh họa sử dụng Câu hỏi bảo mật để đặt lại mật khẩu với F9)


++ Trường hợp 2: Quên mật khẩu mã hóa ứng dụng & vùng an toàn riêng tư, KHÔNG nhớ thiết lập 1 trong 3 cài đặt trước đó là Câu hỏi bảo mật & không "Liên kết OPPO ID"

=> Quý khách hàng vui lòng đem máy đến trung tâm CSKH

* Lưu ý chung khi KH quên mật khẩu đem máy đến trung tâm CSKH OPPO:

- Quý khách hàng vui lòng đem máy + sổ bảo hành + hóa đơn (nếu có) + giấy tờ tùy thân ( bắt buộc) đến trung tâm CSKH OPPO gần nhất để được hỗ trợ.

- Trường hợp quên mật khẩu, nhằm bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân của khách hàng, TT CSKH sẽ không giữ lại dữ liệu trên bộ nhớ điện thoại. Dữ liệu trên thẻ nhớ và thẻ sim thì khách hàng có thể giữ lại.


- Link tra cứu địa chỉ TT CSKH OPPO trên toàn quốc: http://oppomobile.vn/support/customerservicecenter

- Trung tâm làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, 08:00 - 17:30 , trừ chủ nhật và ngày lễ ạ .


By OPPO Call Center Vietnam
http://bit.ly/2qNij2L
Category:
ColorOS 5.x
Published:
30/1/19
Page Views:
6471
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.