Hướng dẫn cách thiết lập lại mật khẩu khóa màn hình với dấu vân tay khi quên mật khẩu trên F5

Trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ gặp phải rắc rối với việc vô tình quên mật khẩu mở khóa màn hình [ bằng hình vẽ / số đơn giản hay chuỗi phức tạp ( gồm số và ký tự ) ], vậy làm cách nào để có thể thiết lập lại mật khẩu ?

=> Trên ColorOS 3.2 cho phép thiết lập lại mật khẩu với dấu vân tay khi quên mật khẩu mở khóa màn hình [ bằng hình vẽ / số đơn giản hay chuỗi phức tạp ( gồm số và ký tự ) ]

*** Yêu cầu: Điện thoại trước khi xảy ra tình trạng quên mật khẩu đã có thiết lập dấu vân tay để mở khóa.


1/
Làm gì để có thể khôi phục lại mật khẩu khi quên mật khẩu của chính mình?

=> Trả lời: Thiết lập mật khẩu vân tay cho máy nhé.

=> Các bước cài đặt mật khẩu vân tay:

VanTaySetup-4r.


2/ Làm cách nào để kích hoạt chức năng thiết lập lại mật khẩu như thế nào?:


1. Tiến hành khởi động lại điện thoại => sau khi khởi động sẽ hiện màn hình khóa để nhập mật khẩu => Liên tục nhập sai mật mã 5 lần.

2. Vào “Cài đặt > Dấu vân tay, khuôn mặt và mật khẩu” > Liên tục nhập sai mật mã 5 lần.

=> Chờ 30 giây


3/ Các đặt lại mật khẩu khi trước đó đã có thiết lập dấu vân tay?

=> Trả lời: Các bước đặt lại mật khẩu:

  • Bước 1: Bấm vào dòng màu đỏ “Sử dụng dấu vân tay để thiết lập lại mật mã”
+ Nhập mật mã vân tay => Đặt ngón tay vào cảm biến

Khởi động lại điện thoại

ResetPasswithFinger.


Vào “Cài đặt > Dấu vân tay, khuôn mặt và mật khẩu”
=>>> Liên tục nhập sai mật mã 5 lần.


ResetPasswithFinger1.
  • Bước 2: Nhập mật mã mới ( đơn giản / phức tạo hoặc mã hình vẽ )
  • Bước 3: Xác minh mật khẩu mới
Setuppass-4r.

By OPPO Call Center Vietnam
Category:
ColorOS 3.1(A71) / ColorOS 3.2 (F5 4GB /F5 Youth /F5 6GB)
Published:
7/12/17
Page Views:
354
FAQ Manager ©2017 Iversia from RPGfix.