Hướng dẫn cài đặt nhạc chuông cho 2 SIM trên máy OPPO

Hướng dẫn cài đặt nhạc chuông 2 SIM trên các dòng máy OPPO . Bạn có thể dùng nhạc chuông hệ thống hoặc chọn 1 bài hát yêu thích để cài đặt làm nhạc chuông.

Trước tiên các bạn kiểm tra phiên bản ColorOS dòng máy của các bạn đang dùng :
Kiểm tra phiên bản : Cài đặt - giới thiệu điện thoại - Phiên bản ColorOSA- Dành cho các dòng máy rom thường

1- Nhạc chuông hệ thống: Vào Cài đặt > tab Âm thanh >

 • SIM 1 Nhạc chuông
 • SIM 2 Nhạc chuông
Tiếp theo chọn: Hệ thống ( sử dụng nhạc chuông của hệ thống ) > chọn nhạc chuông > bấm OK

Hình minh họa chọn nhạc chuông hệ thống

ROMThuong-ChonHT.
2- Nhạc chuông tùy chỉnh

a. Cách 1: Vào Cài đặt > tab Âm thanh >

+ SIM 1 Nhạc chuông
+ SIM 2 Nhạc chuông

Tiếp theo chọn Tùy chỉnh > bấm chọn Toàn bộ bài hoặc Đoạn > chọn 1 bài hát yêu thích để cài đặt làm nhạc chuông ) > bấm OK

b. Cách 2: Chọn nhạc chuông tùy chỉnh từ Quản lý file > danh sách nhạc (thư mục Music) > chọn bài hát > bấm giữ vào bài hát đó > chọn Đặt làm > chọn Toàn bộ bài / Đoạn > Nhạc chuông > SIM 1 hoặc SIM 2

* Lưu ý: Nếu chọn Đoạn bạn cần bước chọn vị trí đoạn nhạc muốn sử dụng để cắt


Hình minh họa chọn nhạc chuông tùy chỉnh từ Cài đặt

ROMThuong-ChonCaiDat.

Hình minh họa chọn nhạc chuông tùy chỉnh từ Quản lý file

SCR_20160715_110702.


B- Dành cho các dòng máy Color 1.x - 2.0 - 2.1:

1- Nhạc chuông hệ thống: Vào Cài đặt > tab Âm thanh > Nhạc chuông cuộc gọi > Nhạc chuông của hệ thống > bấm OK > có 3 lựa chọn (*):

 • SIM 1
 • SIM 2
 • Cài đặt đồng thời (dùng 1 kiểu nhạc chuông chung cho cả 2 SIM)
2. Nhạc chuông tùy chọn: Khi chọn bài hát để cài làm nhạc chuông, có 2 lựa chọn
 • Dùng nguyên bài
 • Cắt 1 đoạn bài hát
+ Cách 1: Vào Cài đặt > tab Âm thanh > Nhạc chuông cuộc gọi > Chọn từ thư mục > chọn " Toàn bộ bài " hoặc " Đoạn " > chọn bài hát bạn muốn sử dụng làm nhạc chuông > bấm OK > có 3 lựa chọn tương tự như trên là: SIM 1 / SIM 2 hoặc Cài đặt đồng thời

+ Cách 2: Vào Âm nhạc > vào danh sách bài hát > tìm đến bài hát bạn muốn sử dụng làm nhạc chuông > bấm dấu mũi tên đi xuống > bấm vào biểu tượng "cái chuông" > chọn " Toàn bộ bài " hoặc " Đoạn " >

 • Nhạc chuông (cuộc gọi)
 • Âm báo thức
 • Nhạc chuông liên hệ (cho từng liên hệ cụ thể)
 • Âm báo tin nhắn (SMS/ MMS)
Tiếp theo có 3 lựa chọn tương tự như trên là: SIM 1 / SIM 2 hoặc Cài đặt đồng thời

Hình minh họa chọn nhạc chuông hệ thống để làm nhạc chuông:

NCHT.

Hình minh họa chọn bài hát riêng để làm nhạc chuông:

+ Cách 1: trong Cài đặt > Âm thanh

[​IMG]

+ Cách 2: từ ứng dụng Âm nhạc


Screenshot_2016-07-15-09-44-26-20.


C - Đối với Color 3.0 :

- KHÔNG HỖ TRỢ CÀI NHẠC CHUÔNG RIÊNG CHO TỪNG SIM.

- Nhạc chuông cài sẽ dùng chung cho 2 sim.

0.
1.


D- Dành cho các dòng máy từ Color 3.1 - 3.2 - 5.0 - 5.1 đến 5.2:


- Có 2 cách để cài đặt nhạc chuông.

- Lưu ý: KHÔNG hỗ trợ cắt nhạc chuông => Muốn cắt nhạc chuông dùng ứng dụng bên thứ 3 tải ở CH Play.


* Cách 1: Vào Cài đặt > Âm thanh & Rung > có các lựa chọn theo hình:


- Bấm lần lượt vào tùy chọn để cài đặt nhạc chuông cuộc gọi và tin nhắn cho từng SIM

NhacChuong-Setting-4r.


* Cách 2: Như hình hướng dẫn từng bước. Bấm lần lượt vào tùy chọn để cài đặt nhạc chuông cuộc gọi và tin nhắn cho từng SIM

NhacChuong-ThuVien-4r.

By OPPO CallCenter Vietnam
Category:
Cài đặt chung
Published:
15/7/16
Page Views:
15443
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.