Hướng dẫn cài đặt tính năng chống quấy rối trên F1

Với dòng máy F1 phần chống quấy rối sẽ có sự thay đổi vị trí Cài đặt gồm Bật/Tắt chặn & thêm SDT chặn ( Danh sách chặn) & chỉnh từ khóa thông minh ( từ khóa Spam ) . Cụ thể như những dòng máy cũ các bạn vào Danh bạ - ... - Cài đặt - Chống quấy rối - Cài đặt hoặc Trung tâm bảo mật - Chống quấy rối. Tuy nhiên từ dòng F1 và các máy mới sau F1 sẽ có sự thay đổi về phần vị trí Cài đặt.Sự thay đổi như sau :

- Trong phần Danh bạ - ... - Cài đặt - Chống quấy rối - Cài đặt hoặc Trung tâm bảo mật - Chống quấy rối :Ở đây chỉ hiển thị nhật ký những số đã chặn cuộc gọi / tin nhắn.[​IMG]- Để bật tính năng chống quấy rối - chặn từ khóa thông minh ( tin nhắn spam ) :

Vào Trung tâm bảo mật - Biểu tượng bánh răng ngay góc phải - Chống quấy rối[​IMG][​IMG][​IMG]- Để thêm SDT vào Danh sách chặn :

Cách 1 : Vào Danh bạ - Nhấp vào SDT muốn chặn - chặn liên hệ này

[​IMG]

Cách 2 : Vào điện thoại ( phần hiển thị nhật ký cuộc gọi ) - bấm giữ SDT muốn chặn - chọn ... - chặn liên lạc.


[​IMG]

Cách 3 : Vào Trung tâm bảo mật - Biểu tượng bánh răng ngay góc phải - Chống quấy rối - DS Chặn[​IMG]

[​IMG]

Cám ơn các bạn đã xem
By Service Club​
Category:
Cài đặt chung
Published:
22/2/16
Page Views:
2427
FAQ Manager ©2017 Iversia from RPGfix.