Hướng dẫn đồng bộ danh bạ với tài khoản Google trên ColorOS 3.x cho đến ColorOS 6

Danh bạ trên rom ColorOS 3.0 trở lên cho đến ColorOS 6 hiện tại được xây dựng tương tự như rom Google gốc và iOS (iPhone). Thao tác chuyển danh bạ lưu trên bộ nhớ Điện thoại qua tài khoản Google để đồng bộ với hệ thống của Google cũng có nhiều thay đổi.

Đồng bộ DANH BẠ với tài khoản từ Google sẽ giúp cho danh bạ được an toàn, không bị mất khi đổi máy - mất máy hay uprom - khôi phục cài đặt gốc - dễ dàng truy cập từ nhiều thiết bị khác nhau ( như máy tính và cả điện thoại khác ) . Tác vụ đơn giản.

+ Vui lòng xem hướng dẫn thật kỹ và thao tác chính xác các bước hướng dẫn sao chép liên hệ từ máy qua google ( nếu trước đó danh bạ đang lưu trên máy ) để tránh trường hợp mất dữ liệu đáng tiếc. Trong trường hợp xảy ra sự cố, như do thao tác sao chép sai từ phía người dùng hoặc phát sinh lỗi do sự cố server google - sự cố mạng không đồng bộ được gây tình trạng mất dữ liệu , rất tiếc sẽ không thể khôi phục lại dữ liệu được.

+++ Vào Cài đặt > Tài khoản và đồng bộ hoặc Người dùng và tài khoản > Tự động đồng bộ hóa dữ liệu : BẬT để quá trình đồng bộ dữ liệu được liên tục

+++ Nếu máy không thường xuyên có kết nối mạng, cần lưu ý kiểm tra thời gian đồng bộ trong Cài đặt > Tài khoản và đồng bộ hoặc Người dùng và tài khoản > bấm vào Google > bấm vào tài khoản gmail (nếu có nhiều tài khoản gmail thì lưu ý bấm vào từng dòng tài khoản gmail để kiểm tra): Xem thời gian đồng bộ gần nhất > bấm Đồng bộ ngay

I. Hướng dẫn tạo liên hệ trực tiếp lưu vào tài khoản Google trong ứng dụng Danh bạ - Áp dụng cho tất cả ColorOS

- Trên màn hình chính > vào Danh bạ hoặc vào Điện thoại > bấm qua tab Danh bạ > bấm dấu "+" để tạo liên hệ mới > tùy theo ColorOS sẽ tìm đến mục sau để kiểm tra đường dẫn lưu liên hệ đó:

  • ĐƯỜNG DẪN (ColorOS 3.x)
  • BỘ NHỚ (ColorOS 5.x)
  • VỊ TRÍ BỘ NHỚ (ColorOS 6 - 7.x)
==> Chọn "Tài khoản Google" mà bạn muốn dùng để lưu danh bạ (xem hình minh họa) > nhập thông tin của liên hệ đó > bấm "Lưu"

TaoDBGoogle.
Hình minh họa trên ColorOS 3.x

Đang bổ sung

Hình minh họa trên ColorOS 7.0

II. Đồng bộ danh bạ có sẵn từ trước ở bộ nhớ điện thoại lên máy chủ Google

Cần phải thực hiện các bước:

  • Bước 1: Xuất danh bạ trên điện thoại ra file VCF
  • Bước 2: Nhập danh bạ file VCF vào tài khoản Gmail để đồng bộ lên Server (máy chủ google).
  • Bước 3 : Thực hiện thao tác tác đồng bộ lên Server Google
=> Hướng dẫn xuất file danh bạ từ điện thoại ra VCF và nhập file VFC vào tài khoản google (B1 + B2):

A- Hình minh họa và đường dẫn trên ColorOS 3.x:

- Vào Cài đặt > Danh bạ: ở đây sẽ có các tùy chọn cài đặt cho ứng dụng danh bạ.

Screenshot_2016-05-17-11-47-43-54.

Hình A.1: Ví dụ tài khoản Google hiện tại chỉ có 3 liên hệ
1. Hướng dẫn "Xuất" danh bạ trên điện thoại ra file VCF

- Vào Cài đặt > Danh bạ > Nhập/ Xuất danh bạ > Xuất sang thẻ SD > chọn "Tất cả" hoặc "Điện thoại" > Xem thông tin tên file VCF và đường dẫn > bấm OK


XuatDT-VCF.

Hình A.2: Minh họa thao tác xuất danh bạ từ điện thoại ra file VCF

Screenshot_2016-05-17-11-45-53-93.

Hình A.3: Vị trí lưu trữ file VCF
2. Hướng dẫn "Nhập" danh bạ file VCF vào tài khoản Google

- Ở đây mình sẽ minh họa bằng cách nhập 1 file VCF có tên là xuất sang gmail.vcf (trong file có 16 liên hệ): Vào Cài đặt > Danh bạ > Nhập/ Xuất danh bạ > Nhập từ thẻ SD > Nhập đến chọn "tài khoản google (gmail)" > chọn tệp file VCF (có thể là đã xuất ra trước đó hoặc từ 1 file vcf mà bạn đã tải về từ tài khoản danh bạ khác) > bấm OK.


NhapDT-VCF.

Hình A.4: Minh họa thao tác nhập danh bạ file VCF vào tài khoản google


Screenshot_2016-05-17-11-46-54-62.

Hình A.5: Kiểm tra lại số liên hệ trong tài khoản google
B- Hình minh họa và đường dẫn trên ColorOS 5.x
- Vào Cài đặt > Danh bạ: ở đây sẽ có các tùy chọn cài đặt cho ứng dụng danh bạ.

Bổ sung hình

Hình B.1: Ví dụ tài khoản Google hiện tại chỉ có 3 liên hệ
1. Hướng dẫn "Xuất" danh bạ trên điện thoại ra file VCF

- Vào Cài đặt > Danh bạ > Nhập/ Xuất danh bạ > Xuất sang thẻ SD > chọn "Tất cả" hoặc "Điện thoại" > Xem thông tin tên file VCF và đường dẫn > bấm OK


XuatDT-VCF.

Hình B.2: Minh họa thao tác xuất danh bạ từ điện thoại ra file VCF

Bổ sung hình

Hình B.3: Vị trí lưu trữ file VCF
2. Hướng dẫn "Nhập" danh bạ file VCF vào tài khoản Google

- Ở đây mình sẽ minh họa bằng cách nhập 1 file VCF có tên là xuất sang gmail.vcf (trong file có 16 liên hệ): Vào Cài đặt > Danh bạ > Nhập/ Xuất danh bạ > Nhập từ thẻ SD > Nhập đến chọn "tài khoản google (gmail)" > chọn tệp file VCF (có thể là đã xuất ra trước đó hoặc từ 1 file vcf mà bạn đã tải về từ tài khoản danh bạ khác) > bấm OK.


Bổ sung hình

Hình B.4: Minh họa thao tác nhập danh bạ file VCF vào tài khoản google


Bổ sung hình

Hình B.5: Kiểm tra lại số liên hệ trong tài khoản google
C- Hình minh họa và đường dẫn trên ColorOS 7.x
- Vào Cài đặt > Danh bạ: ở đây sẽ có các tùy chọn cài đặt cho ứng dụng danh bạ.

Bổ sung hình

Hình C.1: Ví dụ tài khoản Google hiện tại chỉ có 3 liên hệ
1. Hướng dẫn "Xuất" danh bạ trên điện thoại ra file VCF

- Vào Cài đặt > Danh bạ > Nhập/ Xuất danh bạ > Xuất sang thẻ SD > chọn "Tất cả" hoặc "Điện thoại" > Xem thông tin tên file VCF và đường dẫn > bấm OK


Bổ sung hình


Hình C.2: Minh họa thao tác xuất danh bạ từ điện thoại ra file VCF
Bổ sung hình


Hình C.3: Vị trí lưu trữ file VCF
2. Hướng dẫn "Nhập" danh bạ file VCF vào tài khoản Google

- Ở đây mình sẽ minh họa bằng cách nhập 1 file VCF có tên là xuất sang gmail.vcf (trong file có 16 liên hệ): Vào Cài đặt > Danh bạ > Nhập/ Xuất danh bạ > Nhập từ thẻ SD > Nhập đến chọn "tài khoản google (gmail)" > chọn tệp file VCF (có thể là đã xuất ra trước đó hoặc từ 1 file vcf mà bạn đã tải về từ tài khoản danh bạ khác) > bấm OK.

Bổ sung hình


Hình C.4: Minh họa thao tác nhập danh bạ file VCF vào tài khoản google


Bổ sung hình

Hình C.5: Kiểm tra lại số liên hệ trong tài khoản google

3. Thực hiện đồng bộ lên Google :

- Cài đặt > Tài khoản và đồng bộ > bấm vào tài khoản Gmail đã đồng bộ vào máy trước đó - bấm Đồng bộ ngay và đợi cho máy tiến hành đồng bộ xong. ( lưu ý phần Danh bạ phải đồng bộ thành công )


Dongbo.
Hình minh họa trên ColorOS 3.0

Bổ sung hình
Hình minh họa trên ColorOS 7.0


II/ Đồng bộ từ máy chủ Google về máy :

- Bước 1: Sau khi đã đồng bộ danh bạ lên gmail tiến hành làm các thao tác khôi phục cài đặt gốc/ up rom / hoặc chuyển sang dòng máy khác dùng: vào lại Cài đặt > Tài khoản và đồng bộ > Google > bấm vào tài khoản Gmail đã đồng bộ vào máy trước đó > bấm Đồng bộ ngay và đợi cho máy tiến hành đồng bộ xong.

==> Hoàn tất bước đồng bộ xuống.

- Bước 2: Vào Cài đặt > Danh bạ > Danh sách liên hệ sẽ hiển thị > chọn Gmail. Lúc này các liên hệ bạn đã đồng bộ lên gmail trước đó sẽ hiện ra

----------------------------------------

FAQ ( Câu hỏi thường gặp )

1. Tại sao trong danh bạ điện thoại có 3 liên hệ - nhập từ file VCF có 16 liên hệ nữa mà Tất cả địa chỉ liên hệ chỉ có 17?

=> Trả lời: Vì 3 liên hệ trong danh bạ có 2 liên hệ trùng thông tin (tên & số điện thoại) với 2 trong số 16 liên hệ của file VCF mà bạn vừa nhập vào. Hệ thống sẽ tự gộp các liên hệ trùng nhau lại.

+ Ví dụ: Hình minh họa bên dưới, bạn bấm vào chi tiết liên hệ của OPPO VietNam > bấm Chỉnh sửa > xem đường dẫn sẽ thấy có tài khoản gmail cả điện thoại


Screenshot_2016-05-17-12-20-38-81.Video hướng dẫn:

** LƯU Ý : Các bạn vui lòng làm theo đúng từng bước hướng dẫn bên trên, mọi thao tác sai phát sinh lỗi , Mod hoàn toàn không chịu trách nhiệm.By @ServiceClub3Bổ sung hình
thuhuynh thích bài này.
Category:
Sao lưu và khôi phục
Published:
17/5/16
Page Views:
12201
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.