Hướng dẫn kết nối điện thoại và đồng hồ OPPO Watch

Oppo_watch_wear_os_july_31_1595569779136.

+ Điện thoại sử dụng : OPPO Reno 4 (Color OS 7.2 – Android 10).

+ Ứng dụng cần tải về trong máy : Wear OS, Heytap Health.

+ Đồng hồ và điện thoại cần ít nhất 50% pin.

+ Vui lòng tạo trước tài khoản OPPO ID/Heytap ID để quản lý đồng hồ tốt hơn.

+ Bật đầy đủ kết nối wifi, bluetooth trên điện thoại trước khi thiết lập.


Clip Hướng Dẫn
---


---​
Category:
OPPO Watch
Published:
1/9/20
Page Views:
590
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.