Hướng dẫn sử dụng cảm biến vân tay trên F1s

Cảm biến vân tay trên F1s ( Color 3.0 ) ngoài mở khóa màn hình và mã hóa ứng dụng ( truy cập vào ứng dụng bị mã hóa ) còn có thể sử dụng để truy cập nhanh vào từng ứng dụng , gọi nhanh ở màn hình khóa.

*** Lưu ý: Hỗ trợ tối đa 5 dấu vân tay

VantayColor3.0.

- Vào Cài đặt ( trên màn hình chính hoặc từ thanh thông báo ) > Vân tay và mật khẩu > Sử dụng vân tay để: BẬT các tùy chọn:

  1. Mở khóa
  2. Mã hóa ứng dụng
  3. Chế độ an toàn tập tin.

Screenshot_2016-09-16-11-53-07-64.

- Bấm Mật khẩu khóa màn hình > thiết lập mật khẩu (Đọc chữ lưu ý màu đỏ trong hình)

EditPassword.

- Thiết lập dấu vân tay: Trong màn hình cài đặt Vân tay và mật khẩu > bấm Thêm một vân tay > Đặt ngón tay lên cảm biến theo hướng dẫn trên màn hình ( có thể xem cụ thể ở video) > Hoàn tất bấm "Lưu".

*** Trường hợp 1: KHÔNG tạo thao tác lối tắt thì mặc định vân tay này có thể dùng để:

  1. Mở khóa
  2. Mã hóa ứng dụng
  3. Chế độ an toàn tập tin.

VantaySetup.

*** Trường hợp 2: Cài đặt vân tay để TRUY CẬP NHANH 1 ỨNG DỤNG ở màn hình khóa: Sau khi thiết lập vân tay xong > bấm Thao tác của lối tắt > Bắt đầu một ứng dụng > Chọn 1 ứng dụng > bấm Lưu

TruycapnhanhUD.
*** Trường hợp 3: Cài đặt vân tay để GỌI NHANH 1 SDT ở màn hình khóa: Sau khi thiết lập vân tay xong > bấm Thao tác của lối tắt > Gọi > Chọn 1 số điện thoại trong liên hệ > bấm Lưu

CDVantay.
- Chỉnh sửa thiết lập vân tay trước đó > xem hình

VantayEdit.


Video hướng dẫn:
Category:
Hỗ trợ ColorOS 3.0
Published:
13/9/16
Page Views:
3699
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.