Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Easy Touch cho máy OPPO Color OS 3.0 -3.1 -3.2

Ứng dụng có thể thay thế phím Home ảo và khóa ngay. 3 tính năng chính được sử dụng nhiều:
  1. Thay phím Home vì không muốn nhấn phím cảm biến vân tay nhiều, sợ hư
  2. Thay nút khóa ngay
  3. Tắt nhanh màn hình
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt ứng dụng trên máy OPPO Color OS 3.x ( máy được dùng minh họa là OPPO F1s )

*** Lưu ý: Ứng dụng thứ 3 không do OPPO phát triển, có thể không tương thích tốt với tất cả các dòng máy.

CDBD.
- Sau khi cài đặt ứng dụng, bấm vào nút Đa nhiệm ( bên trái phím Home/ cảm biến vân tay ) > Easy Touch: vuốt xuống để khóa cho ứng dụng chạy ngầm

LockApp.Kiểm tra phiên bản ColorOS: Cài đặt - giới thiệu điện thoại - phiên bản ColorOSA- Hướng dẫn trên Color 3.0 - Android 5.1

- Vào Trung tâm bảo mật (trên màn hình chính ) > Quyền bảo mật :

  1. Vào Trình quản lý khởi động > Easy Touch: BẬT
  2. Vào Quản lý cửa sổ thả nổi > Easy Touch: BẬT

[​IMG]


- Vào Cài đặt (trên màn hình chính ) > Cài đặt bổ sung > Khả năng truy cập > Easy Touch: BẬT

[​IMG]


- Vào Cài đặt (trên màn hình chính ) > PIN > Khác > Easy Touch: TẮT cả 2 tùy chọn trong mục này.

[​IMG]


Video thao tác chi tiết

Video cho máy Color 3.0 trên nền Android 5.1

B- Hướng dẫn trên F3 Plus/ F3/ F3 Lite [Android 6.0] - Color 3.1 - 3.2:

- Vào Trình quản lý điện thoại( OS 3.1 & 3.2) (Ứng dụng trên màn hình chính ) > Quyền bảo mật :

  1. Vào Trình quản lý khởi động > Easy Touch: BẬT
  2. Vào Quản lý cửa sổ thả nổi > Easy Touch: BẬT


F3 Plus/ F3/ F3 Lite [Android 6.0]

TTBM-F3-F3Plus.


Color OS 3.1 & 3.2

Easy Touch 3.1 & 3.2.

- Vào Cài đặt (trên màn hình chính ) > PIN :

1. Tối ưu hóa > Easy Touch: chọn KHÔNG Tối ưu hóa.


ToiUUHoa.


2. Tiết kiệm pin > Easy Touch > TẮT cả 2 tùy chọn trong mục này.


TietKiemPin-F3.


Color OS 3.1 & 3.2

Easy Touch 3.1 & 3.2 pin.


Video cho máy trên nền Android 6.0 trở lên


Category:
Ứng dụng
Published:
30/9/16
Page Views:
11045
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.