Hướng dẫn sử dụng quyền giám sát & mã hóa ứng dụng & bảo vệ quyền riêng tư Color OS 3.0

Để kiểm tra phiên bản rom Color nào trên máy : Cài đặt - giới thiệu điện thoại - phiên bản Color OS.

A. Quyền giám sát :

Khi bật "Quyền giám sát" thì các ứng dụng bên thứ 3 khi sữ dụng dữ liệu mạng ,GPS , danh bạ, tin nhắn , lịch... sẽ được hệ thống thông báo như hình sau :

Ví dụ: Zalo cần truy xuất vào danh bạ trên máy các bạn

Screenshot_2016-05-12-14-12-34-64.

*** Trên F1 Plus , F1s , A37 :

Khi cần sử dụng hoặc tắt quyền giám sát các bạn có thể thao tác như sau :


Cài đặt -> Trung Tâm Bảo Mật -> Quyền giám sát


Tắt Quyền Giám Sát Color OS 3.0.

*** Trên A39/ F3/ F3 Plus : Bỏ tùy chọn BẬT/TẮT Quyền giám sát trong "Trung tâm bảo mật"


[​IMG]

*** Lưu ý:

- Các cài đặt khác trong Quyền giám sát của các máy Color 3.0 là tương tự nhau.

- Cho phép chỉ 1 hay 1 số ứng dụng hoàn toàn có quyền truy cập dữ liệu trên máy còn các ứng dụng bên thứ 3 thì không như sau :

Screenshot_2016-05-12-13-45-13-90.B. Mã hóa ứng dụng :
- Đường dẫn các máy Color 3.0 chung : Vào ứng dụng Trung Tâm Bảo Mật -> Quyền Bảo Mật -> Mã Hoá Ứng Dụng -> Chọn ứng dụng cần mã hoá -> Sau đó Bật mã hoá -> đặt mật khẩu hình vẽ và thêm câu hỏi bảo mật để khôi phục khi quên mật khẩu hình vẽ.
- Riêng F3/ F3 Plus : Cài đặt ->Trung tâm bảo mật ->Cài đặt mã hóa ứng dụng Chọn ứng dụng cần mã hoá -> Sau đó Bật mã hoá -> đặt mật khẩu hình vẽ và thêm câu hỏi bảo mật để khôi phục khi quên mật khẩu hình vẽ.Mã hoá ứng dụng Color OS 3.0 .

Minh họa trên F3/ F3 Plus
h.
Lưu ý :

- Riêng Color 3.0 : Khi sử dụng tính năng mã hóa ứng dụng và đã BẬT mã hóa Tin nhắn => Có tin nhắn đến từ 1 số bạn đã lưu trong danh bạ => Lúc này bạn chỉ thấy được số điện thoại gửi tin nhắn và KHÔNG thấy TÊN ĐÃ LƯU TRONG DANH BẠ VÀ NỘI DUNG TIN NHẮN ở 3 vị trí: Màn hình khóa/ Thanh thông báo/Thanh trạng thái

Ưu điểm : Tính năng này sẽ giúp bạn bảo mật luôn cả phần tin nhắn ( gửi từ ai & nội dung tin nhắn là gì ) cộng thêm phần cài mật khẩu riêng cho ứng dụng đó rồi.


[​IMG]


C. Bảo mật quyền riêng tư :

- Đường dẫn các máy Color 3.0 chung : Trung tâm bảo mật ( trên màn hình chính ) > Quyền bảo mật : KHÔNG còn Bảo vệ riêng tư
- Riêng F3/ F3 Plus đã lược bỏ "Bảo vệ quyền riêng tư" trong Trung tâm bảo mật

- Thêm 1 tính năng mở rộng ở Trung Tâm Bảo Mật trên Color OS 3.0 đó là bảo vệ Quyền Riêng Tư :


A. Nội dung bảo vệ :

- Liên hệ riêng ( Bao gồm lịch sử cuộc gọi và tin nhắn SMS của liên hệ đó )

- Ứng dụng riêng tư

- Tệp riêng tư ( Bao gồm ảnh, video, file ghi âm, các tập tin riêng tư khác )


B. Chức năng :

1. Kích hoạt chức năng bảo vệ : Khi bật lên các nội dung bảo vệ ở danh sách liệt kê trên sẽ sẽ bị ẩn hoàn toàn , nghĩa là không còn thấy ứng dụng đó trên màn hình chính mà chỉ khi vào lại Bảo vệ quyền riêng tư - thư mục chứa ứng dụng/ liên hệ / tập tin nào đang bị ẩn mới thấy được.

2. Ẩn nâng cao : Sau khi chức năng bảo vệ và ẩn nâng cao bật lên thì nguyên phần bảo vệ quyền riêng tư sẽ ẩn luôn. Muốn hiện trở lại thì chạm vào biểu tượng chìa khóa trong Trung tâm bảo mật 3 lần để nó hiện ra màn hình nhập mật khẩu vào chế độ bảo vệ quyền riêng tư là xong.


[​IMG]


Ẩn nâng cao : ẩn luôn phần bảo vệ quyền riêng tư

[​IMG]

[​IMG]


Chúc các bạn thực hiện thành công !!!
Category:
Hỗ trợ ColorOS 3.0
Published:
12/5/16
Page Views:
6946
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.