Hướng dẫn sử dụng quyền quản lý ứng dụng (quyền giám sát) , mã hóa ứng dụng trên ColorOS 3.1 - 3.2

A. Quyền quản lý ứng dụng:

Để kiểm tra phiên bản rom Color nào trên máy : Cài đặt - giới thiệu điện thoại - phiên bản Color OS.


- Color 3.1[A71]/ Color 3.2 [F5 Serries] : Trình quản lý điện thoại - Quyền bảo mật - Quyền :
  • Quyền : Cho phép chỉnh hoạt động của 1 số quyền trên máy trên các ứng dụng liên quan [ Cho phép/ Cấm/ Hỏi]
  • Ứng dụng : Cho phép chỉnh quyền của 1 số ứng dụng bên thứ 3 tải về.
- Color 5.0 (F7 series] - Color 5.1 [Find X]/ Color 5.2 [F9 Serries & A3s] : Trình quản lý điện thoại - Quyền bảo mật - Quyền > Ứng dụng > bấm lần lượt vào từng ứng dụng > bấm vào từng quyền > chọn "Cho phép

Lưu ý : Từ Android 6.0 lần đầu tiên mở 1 ứng dụng nào đó bất kỷ sẽ xuất hiện thông báo 1 số quyền can thiệp của ứng dụng đó trên máy hiện Từ chối/ Cho phép. Nếu bạn lỡ bấm Từ chối sẽ không dùng được tính năng liên quan đến quyền đó của ứng dụng.


[​IMG]

[​IMG] Trường hợp điển hình: Khi mở 1 ứng dụng nào đó không thao tác, ví dụ không gọi messenger được hoặc nói mà đầu dây bên kia không nghe (xảy ra trên ứng dụng bên thứ 3) hoặc tải 1 file nào đó từ Gmail về báo " Không thể tải do bộ nhớ lưu trữ.."

* Có 2 cách xử lý :

Cách 1: Vào trực tiếp ứng dụng đó - bật hết quyền lên : Cài đặt - Quản lý ứng dụng - Tất cả- tìm đến ứng dụng đó - Các quyền của ứng dụng -> bật xanh các quyền lên hết.

Cách 2: Vào quyền quản lý ứng dụng theo hướng dẫn trên chọn lại cho phép trong các quyền ứng dụng tương ứng.Cách 1
[​IMG]

Cách 2
[​IMG]


B. Mã hóa ứng dụng :

- Color 3.1[A71]: Trình quản lý điện thoại -> Quyền bảo mật -> Cài đặt mã hóa ứng dụng > stick xanh vào ứng dụng muốn mã hóa > bật mã khóa > đặt mật khẩu khóa >thiết lập câu hỏi bảo mật để khôi phục khi quên mật khẩu (với lần đăng nhập lần đầu tiên)

- Color 3.2 [F5 Serries] : Trình quản lý điện thoại -> Quyền bảo mật -> Khóa ứng dụng > stick xanh vào ứng dụng muốn mã hóa > bật mã khóa > đặt mật khẩu khóa >thiết lập câu hỏi bảo mật để khôi phục khi quên mật khẩu (với lần đăng nhập lần đầu tiên)[​IMG]


Lưu ý :

- Khi sử dụng tính năng mã hóa ứng dụng và đã BẬT mã hóa Tin nhắn => Có tin nhắn đến từ 1 số bạn đã lưu trong danh bạ => Lúc này chỉ thấy thông báo Nội dung bị ẩn KHÔNG thấy TÊN ĐÃ LƯU TRONG DANH BẠ VÀ NỘI DUNG TIN NHẮN ở : Màn hình khóa/ Thanh thông báo.

[​IMG]

- Muốn tắt luôn mật khẩu khóa ứng dụng > vào giao diện tắt công tắc từng ứng dụng đã mã hóa - bấm vào icon bánh răng cưa trên góc phải > sửa mật khẩu > Khác > Đóng mật khẩu.


[​IMG]


By Call Center VN
Category:
ColorOS 3.1 - 3.2
Published:
21/11/17
Page Views:
3840
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.