Hướng dẫn sử dụng tính năng "Sao chép điện thoại"

Trên các dòng máy OPPO A39 - F3 Plus - F3 - F3 Lite - A71 và F5 bổ sung tính năng "Sao chép điện thoại" cho phép người dùng chuyển dữ liệu giữa máy cũ và máy mới một cách dễ dàng.

*** Lưu ý:


- Hiện tại chỉ hỗ trợ chuyển dữ liệu giữa các máy OPPO , chưa hỗ trợ chuyển giữa máy OPPO và các dòng máy khác.

- Tính năng này sẽ nhận kết nối giữa 2 thiết bị bằng cách tạo ra barcode , barcode này giúp thiết bị cũ ( A ) xác nhận thiết bị mới ( B ).

- Tính năng này không có sẵn trên các dòng máy cũ => Thực hiện cài đặt trước : Mở trình duyệt và gõ địa chỉ i.clonephone.coloros.com/download để tải về ứng dụng “Sao lưu và phục hồi” ở dạng file APK, sau đó cài đặt trên điện thoại.


=> HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :


A - Cách truy cập vào tính năng

- Cách 1: Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Sao lưu và đặt lại > Sao lưu tại chỗ > Sao chép điện thoại > ... qua hướng dẫn ở mục B

SaoChepDT.

- Cách 2 : Vào thư mục Công cụ ( trên màn hình chính ) > vào "Sao lưu và phục hồi" > Sao chép điện thoại > ... qua hướng dẫn ở mục B

ON-SaoChepData2may.


B- Hướng dẫn chuyển dữ liệu giữa 2 máy


=> " ... " : Ở bước tiếp theo chúng ta sẽ nhìn hình minh họa các bước chuyển dữ liệu ( bằng ảnh chụp màn hình ) từ "thiết bị mới" (cũ) qua "thiết bị đích" (mới) :
  • Máy A: Máy truyền dữ liệu / Máy cũ
  • Máy B: Nhận dữ liệu / Máy mới
Màn hình cả 2 máy sau khi kết nối thành công

Star.


- Kết nối 2 máy : Sau khi đã truy cập vào tính năng "Sao chép dữ liệu" trên cả 2 máy theo hướng dẫn ở mục (A) => Dùng máy cũ quét QR Code ( do tính năng tự tạo ) của máy mới để kết nối 2 máy:

QuetQR.

- Truyền dữ liệu : Ở máy A : Tick chọn dữ liệu muốn chuyển qua máy B => bấm vào "Bắt đầu sao chép dữ liệu"

StartTransfer.

- Quá trình truyền dữ liệu: Màn hình 2 máy khi đang thực hiện quá trình truyền dữ liệu

Transfering.

- Kết thúc: Hoàn tất quá trình truyền dữ liệu trên cả 2 máy => Bấm Xong.

Màn hình cả 2 máy sau khi hoàn tất quá trình truyền dữ liệu

Screenshot_2016-12-07-11-07-12-83.

By @ServiceClub3
Category:
Hỗ trợ ColorOS 3.0
Published:
7/12/16
Page Views:
7126
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.