Hướng dẫn tắt tính năng "Tự động cập nhật ứng dụng" trên CH Play

Tính năng "Tự động cập nhật ứng dụng" trên CH Play gây phiền toái khi có kết nối Wifi máy sẽ tự động update các ứng dụng vừa làm hao pin, tốn ram và đôi lúc không cần thiết.
Lưu ý : Không thể chặn cập nhật facebook vì facebook bắt buộc người dừng cập nhật qua app của nhà phát triển này.
Để tắt tính năng này các bạn làm theo hướng dẫn sau:

c.
Category:
Ứng dụng
Published:
18/4/14
Page Views:
5270
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.