Hướng xử lý tình trạng vào ứng dụng đơ, báo " Không phản hồi "

Tình trạng : Khi mở ứng dụng hoặc đang dùng ứng dụng này một lát xuất hiện tình trạng đơ và báo ứng dụng ... hiện không phản hồi.

Nguyên nhân :

1. Do ram đầy.

2. Do ứng dụng đang bị xung đột với hệ thống.

Kiểm tra phiên bản ColorOS : Cài đặt - giới thiệu điện thoại - phiên bản ColorOS


Hướng xử lý :

B1 : Lướt thanh trạng thái xuống chọn " Xóa tất cả " => giải phóng ram.

B2 : Vào Cài đặt - Ứng dụng / Quản lý ứng dụng hoặc vào thêm cài đặt bổ sung - Quản lý ứng dụng(Tùy phiên bản ColorOS) - Tất cả - Ứng dụng đang bị - Bấm xóa dữ liệu


B3 : Nếu đã thao tác B1 & B2 rồi tình trạng trên vẫn ko cải thiện hướng dẫn KH :

+ Với ứng dụng bên thứ 3 => Gở ra rồi tiến hành cài lại. Nếu cài lại vẫn bị => Sao lưu dữ liệu & khôi phục cài đặt gốc.

+ Với ứng dụng mặc định => Sao lưu dữ liệu & khôi phục cài đặt gốc.[​IMG]

Cám ơn các bạn đã theo dõi !
By Service Club
Category:
Khắc phục sự cố
Published:
17/11/15
Page Views:
5355
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.