La bàn key - cách sử dụng

Chọn bàn phím Laban key làm mặc định

Mở ứng dụng Laban Key -> Nhấn Bật -> Bật Laban Key trong Ngôn ngữ và Phương thức nhập -> Nhấn chọn -> Thay đổi sang bàn phím Laban Key

[​IMG]Cách gõ telex

dấu sắc : s . Chữ a s= á
dấu huyền: f . Chữ a f=à
dấu hỏi: r . Chữ a r= ả
dấu ngã: x . Chữ a x= ã
dấu nặng: j . Chữ a j = ạ
dấu ă : w . Chữ a w = ă. u w = ư . o w = ơ.
dấu â: gõ 2 lần. Chữ a a = â. e e= ê.
chữ đ: gõ 2 lần. Chữ d d = đMột số chức năng trong gõ tiếng việt

1. Hiệu ứng và âm thanh:

Dùng Laban key nếu khi nhấn phím phát âm thanh hoặc rung lên thì vào ứng dụng Laban Key -> Bàn phím -> Hiệu ứng & Âm thanh -> Bỏ tick Âm thanh khi nhấn phím và Rung khi nhấn phím[​IMG]2. Hiện hoặc ẩn gợi ý từ:

Vào Laban Key -> Chức năng -> Hiển thị gợi ý từ -> Chọn:

- Luôn ẩn: nếu muốn ẩn thanh gợi ý từ

- Luôn hiển thị: nếu muốn hiển thị thanh gợi ý từ

- Chỉ hiện ở màn hình dọc: Khi màn hình ở giao diện đứng sẽ hiện gợi ý từ, khi màn hình nằm ngang sẽ không hiện gợi ý từ[​IMG]3. Mức độ Tự động sửa :

Nếu muốn tự động sửa từ hoặc tắt tính năng sửa từ khi nhập văn bản vào Laban Key -> Chức năng -> Mức độ tự động sửa

- Tắt: không tự động sửa từ

- Vừa phải và Linh hoạt: tùy theo từng mục đích lựa chọn mức độ sửa từ phù hợp3. Ngôn ngữ nhập :

Nếu muốn chọn ngôn ngữ khi sử dụng Laban key vào Laban Key -> Ngôn ngữ và kiểu gõ -> Ngôn ngữ nhập

Tích chọn những ngôn ngữ đang được hỗ trợ trong Laban key bao gồm: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Séc, Tiếng Nga.

Để chọn ngôn ngữ chính khi nhập phím thì chọn trong Ngôn ngữ thể hiện

Tại giao diện bàn phím để thay đổi ngôn ngữ chỉ cần trượt qua phím dấu cách[​IMG]
Category:
Ứng dụng
Published:
8/2/14
Page Views:
20046
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.