Ứng dụng "Danh bạ" - Liên hệ trên SIM và thao tác cài đặt trong Danh bạ trên ColorOS 3.0

Trên hệ điều hành Color 3.0 mới có rất nhiều thay đổi, danh bạ là một phần trong số đó. Danh bạ trên rom Color 3.0 được xây dựng tương tự như rom Google gốc => KHÔNG còn mục hiển thị liên hệ trên simKHÔNG tìm kiếm được các liên hệ lưu trên sim.


--- PHẦN I: ỨNG DỤNG DANH BẠ ---


A- TẠO LIÊN HỆ MỚI


1/ Cách 1 - Tạo liên hệ trực tiếp trên điện thoại

- Khi tạo liên hệ mới, bạn cần chọn đường dẫn trực tiếp nơi lưu là Điện thoại hay tài khoản Google

*** Lưu ý: Danh bạ đã lưu không thể chọn lại đường dẫn lưu trữ.


Minh họa trên F3 Plus - F3 và F3 Lite

[​IMG]

Minh họa trên F1 Plus - F1s - A37 và A39
( Khác vị trí chọn đường dẫn )

[​IMG]
2/ Cách 2 - Nhập liên hệ từ SIM vào điện thoại

Danh bạ trên rom Color 3.0 KHÔNG còn mục hiển thị liên hệ trên sim và KHÔNG tìm kiếm được các liên hệ lưu trên sim. => Nếu muốn sử dụng các liên hệ đã lưu trên SIM trực tiếp từ ứng dụng Danh bạ => Nhập liên hệ từ SIM vào điện thoại

=> Hướng dẫn : Xem phần II của bài viết


3/ Cách 3 - Nhập liên hệ từ file VCF hoặc CSV vào điện thoại

=> Tham khảo hướng dẫn nhập - xuất file Danh bạ/SMS trên ColorOS 3.0 tại đây ---Click LINK ---


4/ Cách 4 - Đồng bộ danh bạ từ tài khoản google ( gmail )

=> Hướng dẫn: http://www.oppomobile.vn/forum/faq/huong-dn-dng-b-danh-ba-t-gmail-google-tren-coloros-3-0.206/B- XÓA LIÊN HỆ

*** Lưu ý: Nếu thao tác chọn nhầm liên hệ để xóa sẽ không lấy lại được liên hệ đã xóa.


- Cách 1: Xóa từng liên hệ

[​IMG]

- Cách 2: Xóa các liên hệ theo lượt ( áp dụng F1 Plus / F1s / A37 / A39 ): Chính là tác vụ xóa danh bạ trên máy.

XoaLienHeTheoLuot.- Cách 3 : F3 Plus - F3 - F3 Lite KHÔNG “Chọn tất cả” trong phần Xóa các liên hệ theo lượt

=>Nguyên nhân : Liên hệ trong danh bạ là thông tin quan trọng. Để tránh lạm dụng, chúng tôi không cung cấp tùy chọn “Chọn tất cả” trong Xóa các liên hệ theo lượt, người dùng phải chọn thủ công các liên hệ muốn xóa để có thời gian suy xét.

+ Nếu muốn xóa tất cả thông tin liên lạc và CHẤP NHẬN xóa lịch sử cuộc gọi trên điện thoại => Xem hình minh họa


XoaContact.


C- BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN

Đưa 1 liên hệ vào bộ sưu tập cá nhân ( yêu thích / thường liên lạc ) => Những liên hệ trong bộ sưu tập sẽ được đưa lên những vị trí đầu tiên phía trên liên hệ giúp bạn dễ tìm kiếm hơn.


[​IMG]D- NHÓM LIÊN HỆ

- Khi tạo nhóm mới máy sẽ hỏi tùy chọn vị trí tạo nhóm là "Điện thoại" hay "Google". Có 2 loại nhóm:    • Nhóm danh bạ trên điện thoại => Chỉ cho phép đưa những liên hệ lưu trên máy ( đường dẫn là điện thoại ) vào những nhóm danh bạ trên điện thoại
    • Nhóm danh bạ Google => Chỉ cho phép đưa những liên hệ lưu trên tài khoản google ( đường dẫn là tài khoản gmaoil ) vào những nhóm danh bạ trên tài khoản google .
CreateGroup.

- Chọn nhóm cho liên hệ

GroupCont.


E- NHẠC CHUÔNG CHO TỪNG LIÊN HỆ

- KHÔNG cài đặt nhạc chuông cho từng SIM

- CHO PHÉP cài đặt nhạc chuông chung cho tất cả cuộc gọi đến

- CHO PHÉP cài đặt nhạc chuông cho từng số điện thoại.


Hướng dẫn thiết lập nhạc chuông cho từng liên hệ:

NhacChuongLienHe.--- PHẦN II: CÀI ĐẶT DANH BẠ ---

Cài đặt > Danh bạ: ở đây sẽ có các tùy chọn cài đặt cho ứng dụng danh bạ.


A- HIỂN THỊ

1. Danh sách liên hệ để hiển thị: bao gồm danh bạ điện thoại (trong máy) , danh bạ từ tài khoản mail (Google) & các tài khoản OTT (ví dụ Messenger, Viber,...)

Screenshot_2016-04-23-11-37-21-92.


* Lưu ý: Không còn mục hiển thị liên hệ trên SIM

=> Nguyên nhân : Dạnh bạ trên Rom 3.0 được thiết kế dựa theo rom Android gốc.

- Ưu điểm: Giúp giao diện Danh bạ đơn giản hơn, tránh rắc rối khi có quá nhiều danh bạ và tình trạng không hiển thị được hình ảnh người gọi khi có cuộc gọi đến.

- Để hỗ trợ tốt nhất cho những khách hàng đã lưu quá nhiều danh bạ lên sim (hoặc có thói quen lưu trên sim) => NPT đã đưa vào Cài đặt tùy chọn bổ sung để khách hàng có thể tiện cho việc lấy danh bạ từ sim sang máy để sử dụng (xem thêm ở dưới).


2. Tùy chọn hiển thị: Sắp xếp danh sách - Xem tên liên hệ dưới dạng

* Riêng F3 (CPH1609) đã lược bỏ "Tùy chọn hiển thị” trong cài đặt Danh bạ


3. Hiển thị ảnh hồ sơ trong danh sách: Ảnh đại diện của từng liên hệ


B- QUẢN LÝ DANH BẠ

1. Nhập/ Xuất liên hệ: Các tùy chọn nhập /xuất qua thẻ SD/ Bluetooth & Chia sẻ danh bạ.

2. Liên hệ trên SIM:

- Thêm liên hệ SIM
- Chỉnh sửa liên hệ SIM
- Xóa liên hệ SIM
- Nhập/ Xuất liên hệ từ SIM qua máy & ngược lại (từ máy qua SIM)

*** Lưu ý: Thao tác " Nhập/ Xuất liên hệ từ SIM qua máy & ngược lại " trên OPPO A39 ( CPH1605 ) hơi khác so với các máy Color 3.0 khác => Xem chi tiết ở đây: LINK BÀI VIẾT
Một số thao tác với liên hệ trên SIM - Hình có ghi chú hướng dẫn:

[​IMG]


- Cách xem sim đang lưu bao nhiêu SDT trên Color 3.0 : Vào Cài đặt > Danh bạ > Liên hệ trên sim > bấm vào lần lượt từng SIM ( nếu đang gắn 2 SIM ) > bấm Chỉnh sửa > Chọn tất cả > Đã chọn .... liên hệ

*** Trong đó: " .... " là số liên hệ SIM đã lưu.
^1A0ED8846.


- Cách "Thêm" (Lưu mới) liên hệ trên SIM: vào Cài đặt > Danh bạ > Liên hệ trên SIM


LuuDBSIM.

- Cách "Chỉnh sửa" liên hệ trên SIM: vào Cài đặt > Danh bạ > Liên hệ trên SIM

EditContact.

- Cách "Xóa" liên hệ trên SIM: vào Cài đặt > Danh bạ > Liên hệ trên SIM > bấm vào lần lượt từng SIM ( nếu đang gắn 2 SIM ) > bấm Chỉnh sửa > Chọn tất cả / hoặc chọn từng liên hệ : bấm Xóa

XoaDBSIM.

- Cách "Xuất" liên hệ từ SIM qua Điện thoại: vào Cài đặt > Danh bạ > Liên hệ trên SIM > các bước tiếp theo vui lòng xem hình :

Thao tác trên F1 Plus / F1s / A37

XuatDBSIMvaoDT (1).


Thao tác trên A39 - F3 Plus - F3 Lite

[​IMG] [​IMG]

- Cách "Nhập" liên hệ từ Điện thoại qua SIM: Vào Cài đặt > Danh bạ > Liên hệ trên SIM > các bước tiếp theo vui lòng xem hình :

Thao tác trên F1 Plus / F1s / A37

NhapDBSIMvaoDT.


Thao tác trên A39 - F3 Plus - F3 Lite

[​IMG]

*** Thao tác Nhập / Xuất" liên hệ từ SIM qua Điện thoại và ngược lại trên OPPO F3 0

- Nhập vào thẻ SIM : Nhập danh bạ từ điện thoại ( máy ) vào SIM

- Xuất từ thẻ SIM : Nhập danh bạ từ SIM vào điện thoại.

[​IMG]

3. Đồng bộ danh bạ (chính là phần Tải khoản & đồng bộ):

+ Nhập tài khoản Google hoặc các tài khoản liên quan ( Ví dụ mail Microsoft , Viber, Skype )

+ Các ứng dụng OTT ( lưu ý cần thêm bước chọn Đồng bộ bên trong cài đặt của ứng dụng đó ).


4. Hợp nhất liên hệ trùng lặp : Bấm vào Hợp nhất : Hệ thống sẽ tự quét tìm các danh bạ có cùng thông tin ( vui lòng đọc kỹ nội dung hiển thị trên máy )

*** Lưu ý: Tính năng này chỉ hợp nhất danh bạ trên máy và Google.

5. Xóa các liên hệ theo lượt: Chính là tác vụ xóa danh bạ trên máy.

Screenshot_2016-06-27-09-43-51-03.
* Riêng F3 (CPH1609) không có tùy chọn “Chọn tất cả” trong phần Xóa các liên hệ theo lượt => Xem mục B phần I


6. Tham khảo thêm hướng dẫn nhập - xuất file Danh bạ / SMS trên ColorOS 3.0 tại đây --- Click LINK ---


Video hướng dẫn:
Cám ơn các bạn đã quan tâm

By @ServiceClub3
Category:
Hỗ trợ ColorOS 3.0
Published:
24/4/16
Page Views:
11074
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.