Nhân bản ứng dụng.

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng 2 tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook….) cùng lúc. Chắc chắn rằng tính năng nhân bản ứng dụng sẽ là hỗ trợ tuyệt vời cho các bạn. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Các dòng máy OPPO nào có hỗ trợ nhân bản ứng dụng.

- Từ OPPO F3 trở về sau, Color Os 3.2 (Series OPPO F5 - A83 – CPH1717), Color Os 5.x, Color Os 6.x, Color Os 7.

*** Kiểm tra model máy/ phiên bản ColorOS : Cài đặt - giới thiệu điện thoại ***2. Thao tác để nhân bản ứng dụng.

- Cài đặt – Nhân bản ứng dụng – chọn ứng dụng muốn nhân bản – Bật lên.
(Hình minh họa)
Screenshot_2020-02-28-14-45-46-46.

*Những lưu ý cần quan tâm:

- Chỉ nhân bản được 2 ứng dụng. Ứng dụng thứ 3 sẽ bị mờ đi.
(Hình minh họa)

Screenshot_2020-02-28-14-49-28-31.

- Có thể đổi tên của ứng dụng nhân bản. Ứng dụng gốc không đổi tên được.
(Hình minh họa)
Screenshot_2020-02-28-14-49-38-69.
Category:
Ứng dụng
Published:
28/2/20
Page Views:
247
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.