Nhân bản ứng dụng.

1. Các dòng máy OPPO nào có hỗ trợ nhân bản ứng dụng.

- Từ OPPO F3 trở lên đến ColorOS 11 hiện tại.

- 1 số dòng máy không có nhân bản ứng dụng: A71 2018 - A71K - A3s (2GB RAM mã CPH1803) - A3s 16GB (CPH1853) - A1K (CPH1923) - A15 (CPH2185)


*** Kiểm tra model máy/ phiên bản ColorOS : Cài đặt - giới thiệu điện thoại ***

2. Thao tác để nhân bản ứng dụng.

- Cài đặt – Nhân bản ứng dụng – chọn ứng dụng muốn nhân bản – Bật lên.

(Hình minh họa)

Screenshot_2020-02-28-14-45-46-46.

*Những lưu ý cần quan tâm:

- Chỉ nhân bản được 2 ứng dụng. Ứng dụng thứ 3 sẽ bị mờ đi.

(Hình minh họa)

Screenshot_2020-02-28-14-49-28-31.

- Có thể đổi tên của ứng dụng nhân bản. Ứng dụng gốc không đổi tên được.

(Hình minh họa)

Screenshot_2020-02-28-14-49-38-69.
Category:
Ứng dụng
Published:
28/2/20
Page Views:
711
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.