Những điểm khác biệt và bổ sung trên OPPO A39 ( CPH1605 )

Dòng máy A39 ( CPH1605 ) ra mắt , vận hành trên hệ điều hành Color OS 3.0, tuy nhiên có nhiều thay đổi.
Bài viết này sẽ chia sẻ các bạn về " Những điểm khác biệt và bổ sung trên dòng máy OPPO A39 " ( CPH1605 ) :1. Có thêm tính năng "Tự động chuyển đổi WiFi"

- Tự động chuyển sang một điểm truy cập có cường độ tín hiệu tốt hơn khi tín hiệu của điểm truy cập hiện tại yếu.

- Vào Cài đặt > WiFi > Tự động chuyển đổi WiFi: Bấm vào biểu tượng BẬT / TẮT để kích hoạt tính năng .

  • Màu xanh : BẬT
  • Màu xám : TẮT
FindBestWiFiSignal.


2. Lược bỏ tính năng "Ẩn bộ ảnh" trong Thư viện


Trước đây, hình ảnh từ một số ứng dụng bên thứ 3 được hệ thống thiết lập ẩn đi => Đường dẫn: Thư viện > bấm vào Bộ ảnh > bấm vào "Các bộ ảnh khác" ( góc trên bên trái màn hình, chữ chạy ) :

- Tick chọn :
Chọn bộ ảnh hiển thị
- Bỏ tick : các bộ ảnh bỏ tick bỏ ẩn đi trong Thư viện

Hide-UnhideAlbum.


3. Bổ sung tính năng "Lưu trữ tạm ảnh đã xóa" trong ứng dụng "Thư viện" ảnh

- Ảnh đã xóa khỏi thư viện sẽ được lưu tạm trong thư mục tên "Đã xóa gần đây" => Giúp người dùng có thể khôi phục ảnh đã xóa.

* Lưu ý: Ảnh đã xóa sẽ đươc lưu trong thư mục "Đã xóa gần đây" trong vòng 30 ngày. Nếu trong vòng 30 ngày sau khi xóa không tiến hành khôi phục lại thì ảnh sẽ bị xóa vĩnh viễn sau thời gian đó.

ThuMucXoaTam-A39New.

4. Bổ sung "Bộ ảnh hiếm khi được sử dụng"

- Vào Thư viện > bấm vào Bộ ảnh > Bộ ảnh hiếm khi được sử dụng > Tick chọn album > bấm "Thiết lập là thường được sử dụng" nếu muốn đưa danh sách ra ngoài bộ ảnh chung.


NewThuVien.

5. Bỏ tùy chọn BẬT/TẮT Quyền giám sát trong "Trung tâm bảo mật"

RemoveON-OFF-Quyengiamsat.

=> Tham khảo bài viết "
Hướng dẫn sử dụng quyền giám sát & mã hóa ứng dụng & bảo vệ quyền riêng tư Color OS 3.0 " ở đây: LINK


6. Bổ sung tính năng "Sao chép điện thoại"

- Tính năng "Sao chép điện thoại" cho phép người dùng chuyển dữ liệu giữa máy cũ và máy mới một cách dễ dàng.

- Hiện tính năng này chỉ mới xuất hiện trên OPPO A39.

=> Hướng dẫn sử dụng vui lòng xem bài viết sau :
LINK


7. Lược bỏ "Sao lưu và phục hồi" riêng trong "Cài đặt" chungRemoveSaoluu-phuchoiCaiDat.
*** Lưu ý: Trên A39 , để sao lưu dữ liệu trên máy sẽ có 2 cách:

- Cách 1:
Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Sao lưu và đặt lại > Sao lưu tại chỗ

- Cách 2 : Vào thư mục
Công cụ ( trên màn hình chính ) > vào "Sao lưu và phục hồi"8. Thay đổi thao tác "Nhập liên hệ từ SIM vào danh bạ máy" & "Xuất liên hệ từ danh bạ máy vào SIM"

a/ Cách nhập liên hệ từ SIM vào "Danh bạ" trên máy ( ứng dụng "Danh bạ" ở màn hình chính ) :

- Vào
Cài đặt > Danh bạ > Liên hệ trên SIM > chọn thẻ SIM muốn tương tác > bấm "Nhập từ thẻ SIM" :

+ Tick chọn liên hệ
Hoặc

+ Chọn tất cả
( ở góc trên bên phải ) nếu muốn nhập tất cả liên hệ của SIM vào điện thoại.

=> Bấm "
Nhập từ thẻ SIM" một lần nữa để xác nhận.

NhapTuSIM.

b/ Cách Xuất liên hệ từ "Danh bạ" máy vào SIM :

-
Vào Cài đặt > Danh bạ > Liên hệ trên SIM > chọn thẻ SIM muốn tương tác > bấm "Xuất ra thẻ SIM" :

+ Tick chọn liên hệ

Hoặc

+ Chọn tất cả ( ở góc trên bên phải ) nếu muốn nhập tất cả liên hệ có trong danh bạ máy vào SIM

=> Bấm "OK" máy sẽ xuất hiện thông báo ( xem thêm trong hình bên dưới ) > chọn "
Nhập" để xác nhận thao tác.

XuatraSIM.

*** Các thao tác khác liên quan đến Danh bạ , tham khảo thêm ở bài viết sau : LINK9.
Thay đổi tên tính năng "Nhập khẩu từ các điện thoại khác" ( A39 )

- Thay đổi tên tính năng "Nhập danh bạ qua Bluetooth" trên các máy Color 3.0 khác thành "Nhập khẩu từ các điện thoại khác" trên OPPO A39.


NhapDBA37-A39Dif.

*** Lưu ý:

- Nếu máy mà bạn muốn chuyển danh bạ từ A39 qua là iPhone, thì ở hình (4) chọn iPhone > Máy sẽ tự thực hiện tìm kiếm thiết bị và kết nối để chuyển Danh bạ ( các bước sau đó là tự động ).

- Chỉ hỗ trợ chuyển 1 chiều từ iPhone qua A39


Hướng dẫn bằng hình ( đi theo thứ tự từ 1 đến 4 )

NhapDBtuthietbikhac.


10. Thay đổi tên gọi tính năng "Màn hình khóa và mật khẩu" thành "Mật khẩu màn hình khóa" & KHÔNG còn thiết lập "Mã hóa ứng dụng" trong mục này


- Tính năng "Màn hình khóa và mật khẩu" trên A37 được đổi thành "Mật khẩu màn hình khóa" trên A39.

MatkhauMHKhoa.


10. Lược bỏ tùy chọn BẬT/ TẮT màn hình khóa

A39 / F3 Plus / F3 đã bỏ tùy chọn BẬT / TẮT màn hình khóa.

=> Mặc định sẽ luôn có màn hình khóa dù có đặt mật khẩu khóa màn hình hay không.A39-Remove.

11. Di chuyển tính năng "Mã hóa ứng dụng" vào Trung tâm bảo mật trong Cài đặt

- "Mã hóa ứng dụng" KHÔNG nằm trong cài đặt "Màn hình khóa và mật khẩu" =>
Chuyển tính năng "Mã hóa ứng dụng" vào Trung tâm bảo mật trong Cài đặt .

Screenshot_2016-12-06-11-34-36-26.


- Có 2 cách để thiết lập mật khẩu mã hóa ứng dụng :

+ Cách 1: Vào Cài đặt > Trung tâm bảo mật > Cài đặt mã hóa ứng dụng > chạm vào chọn "Bật mã hóa" > "Bật mã hóa" để thiết lập mật khẩu mã hóa ứng dụng. ( Xem hình minh họa bên dưới )

+ Cách 2: Vào Trung tâm bảo mật ( trên màn hình chính ) > Quyền bảo mật > Mã hóa ứng dụng > chạm vào chọn "Bật mã hóa" : Thiết lập mật khẩu mã hóa ứng dụng.


Hình minh họa cho "Cách 1"

CaidatMaHoaUD.

12. Bổ sung thiết lập "Tìm kiếm màn hình chính" - Tùy chọn phạm vi tìm kiếm


- Đường dẫn: Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Tìm kiếm màn hình chính > Tùy chọn phạm vi tìm kiếm :

+ Đã mở gần đây : BẬT/TẮT

+
Danh sách các ứng dụng ( phạm vi tìm kiếm) : BẬT/TẮT

- Thao tác : Trên màn hình chính > vuốt từ trên xuống để truy cập tìm kiếm nhanh


*** Chú thích:


+ BẬT/TẮT phạm vi tìm kiếm tùy theo nhu cầu sử dụng riêng


+ Các ứng dụng được BẬT trong cài đặt này, tức là cho phép công cụ tìm kiếm ở màn hình chính tương tác tìm kiếm dữ liệu bên trong ứng dụng đó.


PhamViTimKiem.


13. Thay đổi cách chọn vị trí chứa file sao lưu ( thẻ nhớ ngoài hay bộ nhớ máy )

- Ở các máy Color 3.0 trước: Nếu người dùng có gắn thẻ nhớ vào điện thoại, sẽ có cài đặt cho phép người dùng chọn vị trí lưu trữ mặc định cho file sao lưu là thẻ SD ( thẻ nhớ ngoài ) trong Cài đặt > Sao lưu và phục hồi > Thẻ SD là bộ nhớ sao lưu ưu tiên : BẬT

F1s-TheSDSaoluu.

- Trên A39 đã BỎ phần cài đặt này. Thay đổi như sau:


a/ Nếu không lắp thẻ nhớ: Mặc định sao lưu vào bộ nhớ điện thoại

b/ Nếu máy có lắp thẻ nhớ : Mỗi khi thực hiện sao lưu máy sẽ hỏi bạn muốn lưu trữ file sao lưu đó ở bộ nhớ máy hay thẻ nhớ.

=> Thư mục Công cụ > chọn Sao lưu và phục hồi > Tạo sao lưu mới > Bắt đầu sao lưu => Xuất hiện tùy chọn vị trí sao lưu:

+ Bộ nhớ điện thoại

+ Sao lưu vào lưu trữ ngoài ( Thẻ SD )

*** Lưu ý: Phải gắn thẻ nhớ vào máy thì mới xuất hiện tùy chọn khi tạo sao lưu mới


Saoluu.


14. Tại sao giao diện sau khi thao tác vuốt xuống thanh trạng thái thay đổi?

- Trên các máy Color 3.0 trước, khi bạn thao tác vuốt thanh trạng thái xuống, giao diện hiển thị lúc này sẽ có sự khác nhau như sau:

+ Khi có thông báo là Notification Panel ( Bảng thông báo )

+ Khi không có thông báo: Các thiết lập nhanh


=> Nhưng trên A39 : Mặc định khi thao tác vuốt thanh trạng thái xuống ( CÓ hay KHÔNG có thông báo ) , giao diện hiển thị trên A39 là : màn hình thiết lập nhanh


Notification PanelA39-F1s-Dif.

=> Giải thích: Trong quá trình tham khảo ý kiến KH, nhận được khá nhiều phản hồi rằng: " Theo logic, chỉ khi nào có thông báo , người dùng mới có nhu cầu xem các thông báo đó. Và tần suất nhận thông báo và quan tâm tới thông báo của mỗi người là không giống nhau. Có thể có nhiều thông báo, không chỉ những thông điệp mới, mà đôi khi cũng có một số cảnh báo từ các ứng dụng của bên thứ ba. Vì vậy , hầu hết khi người dùng vuốt thanh trạng thái xuống là để truy cập vào các thiết lập cài đặt nhanh mà họ cần, sau đó mới đến các thông báo. Do đó, khi có thông báo , thao tác vuốt thanh trạng thái xuống là giao diện Notification Panel ( Bảng thông báo ) là không hợp lý." => Đây là lý do từ A39 , khi người dùng thao tác vuốt thanh trạng thái xuống, nó sẽ luôn luôn hiển thị màn hình các thiết lập nhanh để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm người dùng tốt hơn.


By @ServiceClub3
Category:
Hỗ trợ ColorOS 3.0
Published:
6/12/16
Page Views:
4134
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.