Sử dụng "An toàn tập tin" trên ColorOS 3.0

"An toàn tập tin" là tính năng giúp bạn cất giữ những tập tin "riêng tư" khỏi sự truy cập không mong muốn từ người khác.

A- Cách vào chế độ An toàn tập tin

Trên máy Color 3.0 có 2 cách để vào chế độ "An toàn tập tin" :

- Cách 1: Vào Trình quản lý tệp > An toàn tập tin

2.

- Cách 2: Vào Cài đặt

  • F1s / F1 Plus/ F3/ F3 Plus : Vào Cài đặt > Dấu vân tay và mật khẩu: Trong phần này sẽ có 2 tùy chọn liên quan đến tính năng An toàn tập tin, trong đó:
1. Sử dụng vân tay cho > Chế độ an toàn tập tin > BẬT: Cho phép truy cập vào "Chế độ an toàn tập tin" bằng vân tay

2. Chế độ an toàn tập tin: Bấm vào để truy cập các thiết lập mật khẩu và cài đặt

Settings.
  • A37: Vào Cài đặt > Màn hình khóa và mật khẩu > Chế độ an toàn tập tin
A37-Antoantaptin.

A39: Vào Cài đặt > Màn hình khóa và mật khẩu > Chế độ an toàn tập tin

Unnamed QQ Screenshot20170608150057.


B - Cài đặt mật khẩu An toàn tập tin

Vào Cài đặt > Dấu vân tay và mật khẩu > Chế độ an toàn tập tin: Thiết lập mật khẩu

Nếu không muốn sử dụng mật khẩu hình => Bấm "Khác" để chọn:

- Mật khẩu đơn giản

- Mật khẩu phức tạp


Password.

- Cách thay đổi mật khẩu an toàn: Trong giao diện của Chế độ an toàn tập tin > bấm vào Quản lý mật khẩu sau đó làm theo hướng dẫn như hình.

ResetPass.


C- Đưa tập tin vào khu vực an toàn & Xóa khỏi khu vực an toàn

- Đưa tập tin vào Thiết lập mật khẩu cho chế độ an toàn tập tin hoặc nhập mật khẩu đã tạo -> Chọn Thêm tệp và chọn tệp tin hoặc thư mục cần thêm vào chế độ an toàn

Filesafes.

- Tick chọn Thư mục hoặc tập tin xóa khỏi chế độ an toàn > Bấm " Gỡ khỏi an toàn " => Chọn thư mục chứa tập tin sau khi được gỡ khỏi khu vực an toàn => Bấm "Dán" ( 1)

- Có thể tạo Thư mục mới để chứa tập tin => Trường hợp này bấm "Thư mục mới" ( 2 ) để tạo thư mục => Sau đó bấm Dán

Removesafe.
* Lưu ý:

- Có thể mở xem được từng tập tin hình ảnh, âm thanh hay video.

- Nếu bạn
đưa cả thư mục ( Folder ) chứa dữ liệu vào khu vực An toàn tập tin. Khi bấm vào xem dữ liệu nó sẽ báo “Không thể mở trực tiếp" => Để xem những dữ liệu trong thư mục này > vui lòng Gỡ khỏi an toàn. ( Cách gỡ xem ở mục C - Xóa khỏi khu vực an toàn )


By @ServiceClub3​
Category:
Hỗ trợ ColorOS 3.0
Published:
6/10/16
Page Views:
10472
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.