Sử dụng tính năng "An toàn tập tin" trên Color OS

Trên Color 1.0 các tính năng bảo mật đã rất hoàn thiện bởi các ứng dụng như: Chế độ khách, Quyền giám sát...nhưng Color 2.0 đã được nâng lên một tầm cao mới. Ngoài các ứng dụng như Color 1.0 các bạn có thể bảo mật được cả từng tệp tin riêng. Cụ thể trong trình quản lý tệp tin các bạn bấm vào An toàn tệp tin.

1. Color 2.0

[​IMG]

Thiết lập 2 lần mật khẩu an toàn và câu hỏi bảo mật phòng khi các bạn quên Pass


[​IMG]

Sau đó các bạn có thể thêm các thư mục hay các tệp tin vào chế độ an toàn

[​IMG]


Hoặc là các bạn có thể vào trình quản lý tệp bấm vào tệp tin cần bảo mật và chọn di chuyển đến chế độ an toàn cũng được nhé!


[​IMG]

2. Color 2.1

Để vào an toàn tập tin trên máy Color 2.1, vào Trình quản lý tệp -> chọn biểu tượng ... -> An toàn tập tin -> Thiết lập mật khẩu cho chế độ an toàn tập tin hoặc nhập mật khẩu đã tạo -> Chọn Thêm tệp và chọn tệp tin hoặc thư mục cần thêm vào chế độ an toàn
1.

3. Color 3.0

Trên máy Color 2.1, vào Trình quản lý tệp -> An toàn tập tin -> Thiết lập mật khẩu cho chế độ an toàn tập tin hoặc nhập mật khẩu đã tạo -> Chọn Thêm tệp và chọn tệp tin hoặc thư mục cần thêm vào chế độ an toàn
2.


Lưu ý:
Về chế độ An toàn tệp tin chỉ mở xem được từng tệp ảnh, file video. Còn cả thư mục chứa video/ảnh… vào An toàn tệp tin thì không mở file được -> nhấp vào thư mục đó để xem nó sẽ báo “Không thể mở trực tiếp"
- Vì thế nếu muốn mở được thư mục cần bấm giữ thư mục đó – chọn “ Gỡ khỏi an toàn” – chọn lại nơi chứa lúc đầu để đưa thư mục đó ra ngoài An toàn tệp tin bình thường.
Service Club 2
Category:
Tổng hợp ColorOS
Published:
5/5/15
Page Views:
2772
FAQ Manager ©2017 Iversia from RPGfix.