Tính năng bong bóng chat trên ColorOS11 (hay Android 11)

Trên ColorOS11 (hay Android 11), tính năng bong bóng chat (hay mini chat của các ứng dụng) sẽ đi theo hệ thống của Android. => Không quay về như giao diện trước đây được. (Ví dụ với Messenger, tùy theo ứng dụng)

Bước cài đặt sẽ khác và tùy theo ứng dụng sẽ có thay đổi cách hiển thị (Messenger thay đổi rõ nhất). => Không có tùy chỉnh để quay về giao diện bong bóng chat cũ của Messenger nhé.

=> Cách bật mini chat :
* Bước 1 -2 là áp dụng chung:

- Bước 1: Màn hình chính điện thoại > chạm giữ vào biểu tượng ứng dụng cần cài đặt (hình ví dụ là Messenger) > chạm vào Thông tin ứng dụng > Hiển thị trên ứng dụng khác : BẬT

Minichat_11_B2.
- Bước 2: Màn hình chính điện thoại > Cài đặt > Thông báo và thanh trạng thái > Quản lý thông báo > Bong bóng: BẬT

Minichat_11.
* Các bước sau sẽ tùy theo ứng dụng mà có hay không có cài đặt, người sử dụng tự thao tác kiểm tra trực tiếp như hướng dẫn với ứng dụng bạn dùng theo nhu cầu sử dụng:

- Bước 3: Vẫn trong Cài đặt > Thông báo và thanh trạng thái > Quản lý thông báo > bấm vào ứng dụng (ví dụ là Messenger) > Bong bóng: tick chọn

Messenger_bongbong.

- Bước 4 : Ví dụ Zalo sẽ cần thêm bước này => Màn hình chính điện thoại > bấm vào ứng dụng Zalo > tìm đến Cài đặt > Tin nhắn > nếu có yêu cầu bật mini chat hoặc bóng chat thì BẬT lên

Minichat_11_Zalo.

----- Lưu ý với Messenger ở lần chat đầu tiên cần bấm vào 1 biểu tượng ở giao diện pop-up tin nhắn mới dạng biểu ngữ để chuyển qua bong bóng chat (xem hình)

Messenger_Bongchat.
Category:
ColorOS 11
Published:
11/2/21
Page Views:
443
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.