Tính năng "Quét nhanh" trong Trung tâm bảo mật trên Color 3.0

Tính năng "Quét nhanh" trong Trung tâm bảo mật có tác dụng gì ? Sử dụng như thế nào?


=> Giải thích : Tính năng "Quét nhanh" sẽ quét toàn bộ hệ thống , tìm kiếm và dọn dẹp các dữ liệu không cần thiết phát sinh bởi ứng dụng bên thứ 3 , bộ nhớ đêm hệ thống , file cài đặt không cần thiết và các tập tin lưu trên máy xem có bị nhiễm virus không , .... => Tối ưu hóa bộ nhớ của máy, giúp máy chạy nhanh hơn và an toàn hơn.


- Hỗ trợ:

  • Color OS 3.0
=> Cách quét : Vào Trung tâm bảo mật ( trên màn hình chính ) > bấm Quét nhanh : Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các dữ liêu mà nó duyệt qua > hoàn tất quá trình quét, bấm "Xong" ( Color OS 2.1 ) hoặc "Tối ưu hóa một chạm" trên Color 3.0 => Lúc này ở giao diện Trung tâm bảo mật sẽ ghi nhận thời gian quét lần cuối cùng ( gần nhất)


- Hình minh họa:


Trên Color OS 3.0


Color3.0-Quetnhanh.
Category:
Hỗ trợ ColorOS 3.0
Published:
22/12/16
Page Views:
1736
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.