Trợ lý thông minh - Truy cập nhanh các tiện ích cần thiết trên Color 5.0

ColorOS 5.0 bổ sung tính năng "Trợ lý thông minh" , giúp bạn truy cập nhanh các thông tin cũng như các ứng dụng thường sử dụng chỉ với một vài bước thiết lập cơ bản.

* Hỗ trợ: F7 , F7Youth

A- Kích hoạt tính năng "Trợ lý thông minh"

- Từ màn hình chính > vào Cài đặt > Thuận tiện thông minh > Trợ lý thông minh: BẬT

[​IMG]
1/ Cách truy cập trợ lý thông minh

[​IMG]
2/ "Thêm" hoặc "Xóa" 1 mục khỏi khu vực trợ lý
Mặc định có 5 nội dung sẽ được xuất hiện ở khu vực trợ lý:
- Chức năng nhanh: Gán lối tắt truy cập nhanh vào các ứng dụng
- Thời tiết
- Sự kiện
- Trình theo dõi bước (đếm bước đi của bạn)
- Danh bạ yêu thích

[​IMG]
B- Các bước cài đặt thông tin cho "Trợ lý thông minh"

1/ Chức năng nhanh

Gán lối tắt truy cập nhanh vào các ứng dụng

[​IMG]
2/ Thời tiết

- Thông tin thời tiết cập nhật thực tế bằng cách sử dụng GPS / kết nối mạng dữ liệu để định vị địa điểm hiện tại của bạn (thường là theo khu vực rộng như tỉnh - thành phố và đưa ra thông tin dự báo về thời tiết.

- Yêu cầu: BẬT GPS và có kết nối mạng (WiFi / mạng di động).

[​IMG]
3/ Trình theo dõi bước (đếm bước đi của bạn)

[​IMG]
4/ Cài đặt sự kiện

[​IMG]
5/ Danh bạ yêu thích

- Thiết lập các liên hệ thường sử dụng => Gọi nhanh cho các liên hệ đó từ trợ lý thông minh.

[​IMG]


Video hướng dẫn:By OPPO Call Center Vietnam
Category:
ColorOS 5.x
Published:
16/6/18
Page Views:
1438
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.