Xoá và tắt lịch sử Google tìm kiếm

Ứng dụng Google tìm kiếm sau khi cập nhật có thể xoá lịch sử tìm kiếm nếu tài khoản gmail được đăng nhập ở 1 thiết bị như PC hay smartphone khác ta sẽ thấy các lịch sử tìm kiếm cũng được đồng bộ chung điều này rất phiền toái khi ta không muốn hiện lịch sử tìm kiếm :

+ Để xoá và tắt lịch sử tìm kiếm Google bạn các xem hình sau nhé :

* Trước tiên nhớ tư vấn KH cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng Google rồi mới thao tác như bên dưới nhe.

Cách xóa :

Screenshot_2019-03-18-13-35-32-21.


Hoặc truy cập link sau đăng nhập tài khoản gmail để xoá :

https://myactivity.google.com

Để tắt hẳn lịch sử không muốn lưu lại tìm kiếm bạn vào link sau :

https://myaccount.google.com/intro/activitycontrols/search
Category:
Ứng dụng
Published:
24/2/16
Page Views:
48469
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.