Album: Buổi Offline và Dã ngoại Sự kiện "Giới thiệu OPPO N3 & R5 - One More Step" tại Đà Nẵng

Cám ơn nhà tại trợ OPPO đã tạo điều kiện cho ofans ĐÀ Nẵng một chuyến dã ngoại thật là thú vị.<br /> Hi vong sẽ có nhiều chuyến đi như thế này!

Buổi Offline và Dã ngoại Sự kiện "Giới thiệu OPPO N3 & R5 - One More Step" tại Đà Nẵng

Đã cập nhật 23/3/15
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
Đang đọc......
Đang đọc......
phuocnhibk
Cám ơn nhà tại trợ OPPO đã tạo điều kiện cho ofans ĐÀ Nẵng một chuyến dã ngoại thật là thú vị.
Hi vong sẽ có nhiều chuyến đi như thế này!