Album: Chụp ảnh "Sắc xuân với Camera OPPO" | Vòng 2 - Danh sách 15 tấm hình được chọn từ BGK

Trên đây là 15 tấm hình đẹp nhất được lựa chọn từ BGK, các tấm hình này sẽ được đi tiếp vào vòng trong.<br /> <br /> <br /> Bình chọn cho hình ảnh mà bạn thích nhất tại đây: http://on.fb.me/1CzB9pE

Chụp ảnh "Sắc xuân với Camera OPPO" | Vòng 2 - Danh sách 15 tấm hình được chọn từ BGK

Đã cập nhật 2/4/15
Hình dự thi 1  
Hình dự thi 2  
Hình dự thi 3  
Hình dự thi 4  
Hình dự thi 5  
Hình dự thi 6  
Hình dự thi 7  
Hình dự thi 8  
Hình dự thi 9  
Hình dự thi 10  
Hình dự thi 11  
Hình dự thi 12  
Hình dự thi 13  
Hình dự thi 14  
Hình dự thi 15  
Đang đọc......
Đang đọc......
Ollie I
Trên đây là 15 tấm hình đẹp nhất được lựa chọn từ BGK, các tấm hình này sẽ được đi tiếp vào vòng trong.


Bình chọn cho hình ảnh mà bạn thích nhất tại đây: http://on.fb.me/1CzB9pE
  1. nguyentra
    nguyentra
    há há toạch rồi
  2. Song.hp80
    Song.hp80
    Hay lắm, mềnh đã bị loại khỏi vòng đua.