Album: Non nước xanh biết

phong cảnh yên tỉnh không tấp nập chỉ có những tiếng chim vi vu <img src="styles/smilies/general/Smilie (1).gif" class="mceSmilie" alt=":)" title=":) :)" />

Non nước xanh biết

Đã cập nhật 20/3/15
Processed with VSCOcam with c1 preset  
Đang đọc......
Đang đọc......
PkSmart95
phong cảnh yên tỉnh không tấp nập chỉ có những tiếng chim vi vu :)
  1. MtelecomHelgrind thích bài này.

Tác vụ