Album: Sài Gòn by night

Khung cảnh Sài Gòn về đêm lung linh nhìn từ trên cao được chụp bởi OPPO R5<br /> Facebook: https://www.facebook.com/sang.ilu.7<br /> Flickr: https://www.flickr.com/photos/124618853@N07/

Sài Gòn by night

Đã cập nhật 5/9/15
1554  
1555  
1556  
1557  
1558  
1559  
1560  
1561  
1562  
1563  
1564  
1565  
1566  
1626  
Đang đọc......
Đang đọc......
SangNguyễn
Khung cảnh Sài Gòn về đêm lung linh nhìn từ trên cao được chụp bởi OPPO R5
Facebook: https://www.facebook.com/sang.ilu.7
Flickr: https://www.flickr.com/photos/124618853@N07/
  1. Nguyen minh thuatDuyline thích bài này.

Tác vụ